Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Helge Chr. AabyKommunestyrerepresentant Høyre,        Medlem fagkomité 3, næring, miljø og kultur.

Helge Chr. AabyKommunestyrerepresentant Høyre, Medlem fagkomité 3, næring, miljø og kultur.

Av
DEL

MeningerDet er mindre enn 200 dager til valget. De politiske partier har begynt sine forhånds prosedyrer og partiprogrammene begynner å bli ferdige. Vi ser vel allerede nå konturene av hva som kommer til å bli de viktigste temaer i valgkampen – skole – helse/omsorg og ikke minst infrastruktur gjennom bygda vår.

HØYRE har styrt kommunen vår med stø hånd i over 20 år. Vi har en sterk og god kommune med stor tilflytting. Ett stabilt og godt næringsliv som bidrar med stor aktivitet og sikrer mange av dem som bor her sin arbeidsplass.

Det har vært utfordrende saker i siste periode – kommunereformen og salg av Øvre Eiker Energi som de to største. Disse to saker er landet, og vi vedtok å fortsette som selvstendig kommune, samtidig som vi ønsket å beholde Øvre Eiker Energi.

Framtiden vil vise hvordan denne beslutningen påvirker kommunen, men Høyre har troen på Øvre Eiker som egen kommune. Vi tar ansvaret som eier av våre felles kraftressurser på største alvor, og vi planlegger deretter.

NÆRINGSLIVET i bygda består av godt drevne selskaper og enkeltpersoner som yter sitt bidrag til en god kommune. Høyre foreslo i 2010 å starte arbeide med en STRATEGISK NÆRINGSPLAN og denne ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2011. Næringsplanen har satt i gang mange aktiviteter og har et stort spenn innenfor alle viktige næringsområder. EKTE EIKER er den best profilerte aktiviteten – et felles merkenavn på matvarer produsert på Eiker.

Kommunen har arbeidet med kartlegging av næringsarealer for bedrifter som ønsker å etablere seg. Et stort område for plasskrevende virksomheter er etablert i Fiskum.

Den vakre bygda vår må ikke ødelegges av veier og jernbane. Vi må ta vare på all den dyrka mark vi har. Veiene må legges i åskantene, og jernbanen må finne tilfredsstillende løsninger på det sporet som ligger der i dag.

HØYRE har alltid satt innbyggerne i fokus. Som politiker er vi valgt til å forvalte og drive kommunen slik at alle får et godt sted å bo, at våre barn får tilbud om barnehage og skole, at de som ønsker det finner en arbeidsplass og at de som trenger omsorg og pleie får dette.

Jeg håper at vi politikere i valgkampen kan diskutere med saklige argumenter. Det er kommet mange fornuftige og gode forslag på løsninger fra våre politiske motstandere. La oss fortsette med det under mottoet SAMMEN SKAPER VI ET LIVSKRAFTIG ØVRE EIKER.

Artikkeltags