Et framtidsretta Øvre Eiker

HOVEDSTAD: Venstre vil styrke arbeidet med kulturhovedstaden Vestfossen ved å skape flere tilbud for hele familien. ILLUSTRASJONSFOTO: STIG ODENRUD

HOVEDSTAD: Venstre vil styrke arbeidet med kulturhovedstaden Vestfossen ved å skape flere tilbud for hele familien. ILLUSTRASJONSFOTO: STIG ODENRUD

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet gjennom en sterk skole, nye arbeidsplasser og målrettede tiltak for de svakeste av oss.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre er Norges og Øvre Eikers sosialliberale parti.

Unge og skole

En trygg oppvekst og en solid, framtidsretta utdanning er kanskje den viktigste forutsetningen for et fritt liv. Derfor vil Venstre styrke lærernes muligheter til videreutvikling og etterutdanning gjennom øremerkede midler, bevilge penger til å utvikle og teste nye undervisningsmetoder og -modeller, og øke budsjettene knyttet til tidlig oppfølging av elever som har behov for det. Vi ønsker å innføre rullerende barnehageopptak, og jobbe for rimeligere barnehage og SFO for familier med lav inntekt.

Miljø

Øvre Eiker må ha en miljøpolitikk som sikrer barna og barnebarna våre muligheten til et godt liv. Venstre mener at kommunen skal spille en aktiv rolle i å redusere lokale klimagassutslipp, matsvinn, forsøpling og tap av biologisk mangfold. Vi ønsker derfor at kommunen skal stille miljøvennlige krav til utbyggere og seg selv, ved å etablere formelle krav og en tiltaksplan for energibruk og forsøpling i alle kommunale bygg. Videre vil vi gjøre innbyggerne mindre avhengige av biltransport ved å øke antallet tog- og bussavganger, forbedre sykkelveinettet mellom tettstedene våre og bygge sykkelhotell på strategiske punkter slik at sykkel kan bli førstevalget for flest mulig.

Næringsliv

Øvre Eiker må være en kommune som heier på gründere og næringslivet som bidrar til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre.

Derfor vil Venstre redusere byråkratiet for bedrifter og forsterke dialogen mellom næringsliv og kommune, blant annet gjennom kontaktutvalg for næringslivet og møteplasser og mentorordninger for gründere.

Kultur

En god stedsutvikling, med et bredt kulturtilbud og ulike arenaer hvor vi kan møtes, er en nøkkel for kommunens attraktivitet som bosted. I Hokksund mener Venstre at det bør utvikles et større grøntområde med leikeplass enn det som det er lagt opp til i dag, som kan bli en attraktiv møteplass og gjøre at folk ønsker å oppholde seg der for andre formål enn kun handel.

Vi vil styrke arbeidet med kulturhovedstaden Vestfossen med flere tilbud for hele familien.

Frivillighet

Frivilligheten og de ideelle organisasjonene er en bærebjelke i Øvre Eiker, og vi vil styrke samarbeidet mellom disse og kommunen, blant annet gjennom å subsidiere deltakelsen til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i fritidsaktiviteter gjennom et fritidskort.

Vil inn

Venstre er ikke representert i kommunestyret i Øvre Eiker i dag, men har som mål å få inn minst én representant etter valget i høst. Dersom velgerne gir oss denne tilliten, vil vi jobbe for å gjøre Øvre Eiker til en grønn, moderne og framtidsretta kommune, og et godt sted å bo for det mangfoldet av folk som bor her. Vi mener at vi skal klare det ved å satse på nyskapning innenfor skole og oppvekst, på miljøet og ved å legge til rette for god stedsutvikling og nye arbeidsplasser.

Partipresentasjon

Eikerbladet har gitt alle partiene/listene som stiller til valg i Øvre Eiker og nye Drammen kommuner anledning til å presentere sin politikk i lokalavisa.

For nye Drammen har vi bedt om at det er den kandidaten som er høyest nominert og bosatt i Nedre Eiker som blir presentert.

I hver uke framover vi de ulike partier, lister og lokale toppkandidater bli presentert.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken