Delvis salg har blitt høyaktuelt

MULIGHETER: Arne Eide mener det bør være aktuelt å selge deler av Øvre Eiker Energi.

MULIGHETER: Arne Eide mener det bør være aktuelt å selge deler av Øvre Eiker Energi.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ØVRE EIKER ENERGIUndertegnede har, under tvil, vært imot salg av Øvre Eiker Energi til Ringeriks-Kraft, bl.a. i egenskap av 2. varamann til kommunestyret for KrF. Og det var kanskje KrF som tidligere hindret flertall for salg da det var snakk om salg av hele energiselskapet.

Nå er det kommet til et nytt moment, nemlig et delvis salg. Da kan vi komme fram til en modell som gjør at Øvre Eiker kommune fortsatt vil ha eierskap til lokale kraftressurser og annen virksomhet i energiselskapet.

Ved en slik løsning gir vi altså ikke fra oss hele styringen av det som av mange er regnet som kommunens «arvesølv», selv om disponeringen og driften av arven har hatt en lei tendens i negativ retning de siste par årene.

Jeg har fulgt debatten det siste halvåret ganske nært. Argumentene mot salg, som også jeg var med på, syntes jeg var gode. Med den nye muligheten for samarbeid, stiller saken seg annerledes. Med stadig større konkurranse, også blant energiselskapene, er det kanskje et spørsmål hvor lenge kommunens energiselskap vil klare å stå på egne bein. Alene.

Alle vet at Ringeriks-Kraft er et bunnsolid selskap, med et utbytte i fjor på 25 mill. kroner og et selskap med spennende utvikling. Kan bl.a. nevne at et så forsiktig og traust fond som Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) er inne med investeringer der.

Så vår nye samarbeidspartner er det lite å utsette på, et selskap med god infrastruktur og innovasjon og i forkant i den teknologiske utvikling, så vidt jeg har fått med meg. Og jeg tipper at en del tidligere motstandere av salg vil kunne gå for et delvis salg som Ringeriks-Kraft har gitt åpning for.

Artikkeltags