Gå til sidens hovedinnhold

Nei takk AP, vi lar oss ikke avspise med en parodi-høring!

Artikkelen er over 2 år gammel

For Nedre Eiker krever en åpen høring, ikke et arrangement der kommunestyret i Nedre Eiker snakker med seg selv.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere leder av Nedre Eiker Arbeiderparti, Øivind Hvidsten, skriver i DT onsdag 17. oktober blant mye annet at: «Vi (AP) har allerede kommet med forslag om et ekstra kommunestyremøte så vi får gjennomført en høring så fort som mulig.» Dette er oppsiktsvekkende da et kommunestyremøte ikke er rette instans til å avholde en høring. Hvidsten og resten av AP må vite dette. Nedre Eiker har et kontrollutvalg. På samme måte som at det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som avholder kontrollhøringer på Stortinget, må det være tilsvarende instans i Nedre Eiker som i dette tilfellet gjennomfører.

Det er særlig rådmann og ordfører som i en kontrollhøring må besvare mange ubesvarte spørsmål om sine roller og handlinger i prosessen. Videre har det vært en rekke innlegg fra Ap-folk som Lars Gunnar Larsen og ordfører Bent Inge Bye, i tillegg til Hvidsten, i Eikerbladet den siste uka, der man forsøker seg på å imøtegå For Nedre Eikers hovedpremiss for å kreve en høring: at fakta viser at vedtaket om nedleggelse av Nedre Eiker ble fattet på et feilaktig grunnlag.

Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til om hvorvidt premissene for vedtaket om kommunesammenslåing stemmer med virkeligheten. Var det en forverring fra juni til desember i 2016 hva gjelder de økonomiske rammevilkårene for drift av Nedre Eiker?

Rådmannen hevdet det. Vi må jo da anta at dette var grunnen til at flertallet snudde. Nå som regnskapene for både 2016 og 2017 foreligger, ser vi et samlet netto driftsresultat med et overskudd på 139,4 millioner kroner til sammen. Det nylig framlagte forslaget til statsbudsjett for neste år gir videre Nedre Eiker større vekst enn hva f. eks Drammen får i frie inntekter.

Når Buskerud fylkeskommune nedlegges den 1. januar 2020 vil Nedre Eiker, om vi da finnes, motta aksjer i Vardar som tilfører kommunen store verdier. Sannheten er at våre muligheter aldri har vært bedre. Dette betinger imidlertid en politisk ledelse som evner å ta ansvar for å lede kommunen

Nå har det gått to år siden det famøse vedtaket hvor kommunestyrets flertall besluttet å snu i spørsmålet om Nedre Eiker sin framtid. Alt tyder på at motstanden mot nedleggelse av hjemkommunen vår, som allerede da vedtaket ble fattet i desember 2016 opprørte mange, har økt i styrke siden den gang. Ikke rart, siden et flertall av representantene i kommunestyret var innvalgt på program som ikke gikk inn for kommunesammenslåing.

Et annet moment, som heller ikke levner kommunestyrets flertall særlig ære, var at vedtaket ble fattet på tross av resultatet fra folkeavstemningen som ble avholdt den 7. juni 2016.

Nøyaktig to år seinere ble For Nedre Eiker etablert. Vi var om lag 200 personer til stede på stiftelsesmøte på samfunnshuset i Mjøndalen. Siden juni har vi blitt 400 medlemmer. For Nedre Eiker er nå større enn noen av de politiske partiene i kommunen. I vår handlingsplan forpliktet vi oss til å arbeide for en åpen høring om kommunesammenslåingsspørsmålet, blant mange andre saker.

Kravet om høring har allerede passert 1.600 underskrifter. Vi har oppnådd en oppfyllelse på over 500 % i forhold til kravet om 300 underskrifter, som er nok til å kreve saken tatt opp til behandling i kommunestyret. Saken har med andre ord blitt så het at alle politiske partier i kommunen nå må forholde seg til den.

Vi kan takke innbyggerne i Nedre Eiker for deres engasjement og støtte til kravet om høring. Vår påstand er at kommunestyret uten dette påtrykket fra innbyggerne nok ikke hadde ønsket eller fått til noe vedtak om høring.

For Nedre Eiker inviterte ganske nylig samtlige partier i kommunen til drøftelsesmøter omkring innbyggerinitiativet og den videre oppfølgingen av dette. Kun AP og MDG avslo møte med oss. Noen møter gjenstår, men de fleste er nå avholdt.

I samtalene med politiske partier har vi lagt fram hvordan vi ønsker at en åpen høring skal være:

  • Høringen må annonseres og avholdes på et tidspunkt som gjør at innbyggerne kan delta.
  • Med innbyggernes deltakelse mener vi at alle både kan få være til stede som publikummere og at det må være anledning for innbyggerne å kunne stille spørsmål til objektene for høringen.
  • Ekstern ekspertise må inviteres og delta i høringen.
  • Det må skrives stenografi fra høringen. Alle spørsmål og svar skal dokumenteres for ettertiden.
  • Det må lages et dokument som oppsummerer resultatet av høringen. Hvilke saker som ble belyst og hvilke fakta som framkom underveis.

Parodi-høringen som AP nå foreslår imøtekommer ikke innbyggernes og For Nedre Eiker sine krav. Den vil heller ikke kunne føre til et resultat som imøtekommer alles informasjonsbehov.

Innbyggerne må naturligvis få delta i en høring som skyldes et innbyggerinitiativ.

I den forklarende teksten til innbyggerinitiativet skriver vi avslutningsvis: «Hvis det viser seg at kommunens vedtak ble fattet på feil grunnlag, ja da har også Stortinget fattet vedtaket om sammenslåing på feil grunnlag. Da må vedtakene om den planlagte sammenslåingen omgjøres. Vi krever da at kommunestyret i Nedre Eiker tar første skritt.»

Ja til en åpen høring!

LES OGSÅ: 

Hvorfor svarer ordføreren aldri?

Vedtaket om Nye Drammen er riktig for Nedre Eiker 

Klare krav til hvordan en åpen høring skal være  

Hvordan kan du hevde at innbyggerne i Nedre Eiker får det bedre i Stor-Drammen, Bye?  

Å gå i dialog med noen som kaller oss svikere er fullstendig uaktuelt og meningsløst  

Svar til Øyvind Hvidsten og Lars Gunnar Larsen  

Odd, du lyver!  

Kommentarer til denne saken