Feilnavigering blant høyt gress og stettglass!

HELLIG: - Programmet er hellig - når det er vedtatt og lagt fram i kommunevalg, sier Odd Røren.

HELLIG: - Programmet er hellig - når det er vedtatt og lagt fram i kommunevalg, sier Odd Røren.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerHelt siden folkeavstemmingen har våre politikere, med noen unntak, med ordfører og rådmann i spissen, predikert at vår økonomiske framtid var så dårlig at vi ikke lenger kunne forbli egen kommune!

Påstanden fra rådmannen var at nye inntektsordninger i statsbudsjettet hadde svekket inntekstgrunnlaget vårt vesentlig! Dette må i tilfelle ha skjedd etter folkeavstemmingen, for da var det ene alternativet og fortsatt forbli egen kommune.

Jeg sendte inn en del spørsmål om statsbudsjettet til kommunaldepartementet, hvorav det ene lød slik: Har det skjedd noe i statsbudsjettet de siste tre åra, som forverrer Nedre Eikers økonomi?

Svaret begynner slik: NEI, DET HAR DET IKKE....

Rådmannen likte dette svaret svært dårlig, så han prøvde å instruere departementet til å svare annerledes. Det lyktes han ikke med! Med andre han er fullstendig ute av kurs!

Representant Gunnar Halvorsen påsto at kommunestyret var villedet når det gjaldt den økonomiske situasjonen til kommunen, og det trer tydelig fram nå! Alle hans påstander og tall stemmer jo, selvfølgelig. De er jo tatt rett ut fra offentlig tilgjengelig statistikk. Kommunens økonomi har vel aldri vært bedre.

Dette forklares med lottogevinster ekstraordinære inntekter og engangstilfeller. Disse argumentene må vel snart være brukt opp?

Jeg har som innbygger av denne kommunen vært til stede på et par kommunestyremøter, og ett formannskapsmøte, hvor det etter sigende Halvorsens tall og påstander skulle behandles. Verre svada har ikke sett eller hørt før. Ingen representanter var interessert i å avklare tallene, eller gå inn på realitetene i påstandene til Halvorsen,

Til formannskapsmøtet var Fylkesmann Helen Bjørnøy invitert. Jeg spurte henne før møtet hva hun egentlig kom for? Jo, det var disse tallene til Halvorsen som hun skulle tilbakevise disse. Endelig noe konkret tenkte jeg!  Men nei da, hun pratet om utfordringene Nedre Eiker ville få på grunn av flere eldre. Innbyggerne hadde så lave inntekter at skatteinngangen ble dårlig osv.  Med andre ord generelle utfordringer alle kommuner har.

Når det gjelder eldre har Drammen et større problem enn Nedre Eiker, igjen tall tatt ut fra offentlig tilgjengelig statistikk! Når det gjelder innbyggerens skatteevne viser fylkesmannen skremmende dårlig innsikt. Jeg spurte henne etter møtet om hun ikke hadde hørt om skatteutjevningsmidler.

Skatteutjevninga kom forøvrig dagen etter møtet, og var på mange millioner! Disse midlene kommer hvert år så lenge innbyggerne ligger lavt på inntektssiden.  Dette gjør Fylkesmannens påstand om lav skatteinntekt helt absurd!

På det siste kommunestyret jeg var til stede fikk jeg høre at Halvorsens tall skulle behandles. Men nei da, det skjedde ikke der heller. Saken var gjemt under orienteringssaker. Ordfører spør om noen har noen bemerkninger til orienteringssakene og klubber i samme øyeblikk, og det var det!

Blant disse representantene har i de fleste snudd ryggen til de som har valgt dem inn for å ivareta folkets interesse og behov. Disse blir fornærmet når det kommer påstander om at de ikke følger med i timen, og etter hvert som sannheten kommer på bordet blir det bortforklart med ord som lotto, engangstilfeller og ekstraordinært!  Fattigdommen må tydeligvis opprettholdes!

Apropos fattigdom. Kommunen har hatt noen merkelige sparetiltak: ikke slå gress på enkelte steder, ikke hogge juletrær til de forskjellige julegran arrangementene, rasering av trærne i hovedgata i Mjøndalen fordi at de hadde ikke råd til ta disse litt hvert år, da ble det mye hvert tredje år!

På siste kommunestyremøtet jeg var til stede på, holdt prosjektrådmann Elisabeth Enger en orientering om kommunesammenslåinga. Der hadde hun en drøm om å samle alle tre kommunestyrene til en båttur fra Svelvik, gjennom Drammen, til Mjøndalen, og transport derfra opp til Portåsen!

Fin tur det Elisabeth Enger. Merkelig nok reagerte ingen representanter på dette forslaget. Det vil sikker koste et par hundre tusen å gjennomføre den! Fint for en fattig kommune som ikke har råd til å slå gresset!

To av Arbeiderpartiets representanter, Clas Brede Bråten og Gunnar Nicolai Halvorsen, har prøvd å få til en ordentlig behandling, både i eget parti, og i kommunestyret, uten å lykke. Med denne useriøse fremgangsmåten som er brukt i denne saken, med løftebrudd, diverse bortforklaringer av fakta, er det ikke det minste merkelig at bråket fortsetter!

LES OGSÅ: Kjempeoverskudd i Nedre Eiker - Øvre Eiker reddet av skatten

Artikkeltags