Det er behov for en storrengjøring i kulturen

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Vestfossen foretar en omfattende oppvask i bruk av penger og drift av en rekke kulturinstitusjoner i Buskerud i dette innlegget.

DEL

KommentarSelv om statsbudsjettet ble banket inn mandag denne uka, mener han at hans innspill bør få konsekvenser.

---

Kort om enkelte institusjoner.

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter

Vikersund skiflygingsbakke er nasjonalanlegg, blant et fåtall anlegg på verdensbasis med en enorm dugnadsinnsats. Senterpartiet er glad for og støttet forslaget om en økning på 2,5 mill. kroner over statsbudsjettet til Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.
Begrunnelse: Nasjonalanlegg med meget store krav til kvalitet og sikkerhet i hoppbakken.

Jeg vil understreke behovet for at departementet evaluerer og sikrer at det blir åpenhet om de betydelige reklameinntektene, og at arrangørene i Vikersund får en større inntektsandel for sin innsats.

Buskerudmuseet er et konsolidert museum.
Det er dårlig drevet og økonomisk på felgen. Senterpartiet forstår Aps forslag om en økning på fem mill. kroner, men, hovedpoenget er at driftsmodellen er feil:

  • Den er kostbar, byråkratisk og administrasjonen gir ikke nødvendig faglig støtte til drift av de ulike museene.
  • En økonomisk modell som innebærer at god drift/stor dugnadsinnsats ikke blir igjen i museet.

En konsolidert museumsmodell må gjennomgås av departementet. Det enkelte museum innafor et konsolidert museum må få en langt friere rolle for å stimulere egenaktivitet. Den enkelte institusjon må drive godt. Bedre drift skal lønne seg økonomisk for dem som står for drifta lokalt.

Bergverksmuseet

En nasjonal kjempe med en enestående historie.
Myntverket skal selge sine lokaler og Senterpartiet støtter at staten må kjøpe tilbake bygningene slik at Bergverksmuseet kan bruke pengene og utvikle sine påtrengende behov.

Nøstetangen norsk glassmuseum i Hokksund

«Komiteen viser til at Nøstetangen norsk glassmuseum i Hokksund i Buskerud ønsker å utvikle seg videre forankret i den nasjonale kulturarven Nøstetangen Glasværk representerer. Komiteen ser positivt på dette initiativet.»
Senterpartiet støtter initiativet, men vil understreke:

Nøstetangen norsk glassmuseum må utvikle seg videre til et nasjonalt spesialmuseum for glass.

Det er meget viktig å være presis. Nøstetangen norsk glassmuseum har bygget opp en presentasjon av norsk småglassproduksjon fra 1741 og fram til i dag. Senterpartiet ville prioritere tre mill. kroner i årets budsjett, slik at museet bedre kan få fram sitt nasjonalt verdifulle arbeid i de kommende år.

Alle partier unntatt Senterpartiet har en omfattende beskrivelse av Vestfossen kunstlaboratorium. Det harr vært mange store ord, og for meg er det ikke mulig å sitte stille lenger!
Sp ønsker å sette foten ned fordi beskrivelsen av stedet ikke er dekkende for de faktiske forhold. Vestfossen kunstlaboratorium har vært en berikelse for Vestfossen. Problemet er imidlertid at det som beskrives som en vital tungvekter dessverre ikke har noen rot i besøkstallene.

Andelen egne inntekter inkl. kafe er bare om lag fem prosent, eller 300.000 kroner. Det er ikke forsvarlig. Tilbudet må være mer attraktivt for folk når offentlig finansiering var om lag seks mill. i 2017. Vi veit dessverre ikke hva som er registrerte besøkstall, men de er beskjedne.

Egenkapitalen var ved utløpet av 2017 negativ med om lag fire mill. kroner.
Det kan ikke være rett å bruke offentlige penger til å betale dette. Stiftelsen er altså i en meget krevende økonomisk situasjon, og det er ikke økonomisk grunnlag for å satse på helårsdrift uten meget store, nye og økte offentlige bevilgninger.

Jeg forventer at de som bevilger penger går gjennom drifta og skaffer seg full oversikt over helheten. Det gjelder både kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune, og ikke minst Øvre Eiker kommune. Det samme gjelder også familie- og kulturkomiteens leder Kristin Ørmen Johnsen (H).

Senterpartiet ser det derfor ikke rett i å øke statsbevilgningen for 2019 med én mill. kroner.

Senterpartiet står for:

  • Røtter og vinger
  • Forandring og nyskaping i kulturpolitikken

Kjennetegn ved kulturaktiviteter er:

  • Omfattende dugnadsinnsats,
  • Frivillig personlig innsats for felles glede.

Artikkeltags