Rundt tre prosent av landarealet i Norge er dyrket mark. Norsk matproduksjon holder høy kvalitet, men produksjonen er for lav til å forsyne hele landets befolkning. Selvforsyningsgraden i Norge ligger rundt 40 %. En skulle tro at et land med stor formue på bok og lav selvforsyningsgrad avsatte midler til beredskapslagring av matkorn, i tilfellet det store utland ikke skulle evne eller prioriter å forsyne Norge med mat? Det er dessverre ikke tilfellet.

 

Beredskapslagring av matkorn har lange tradisjoner i Norge. Dette lageret har blitt redusert i tråd med at krigsgenerasjonen i Norge har blitt færre og derav mistet innflytelse i politikken. Dagens generasjon av politikere har ikke opplevd matknapphet og forslag om etablering av beredskapslagring av matkorn har blitt nedstemt i Stortinget. Seinest under behandlingen av årets jordbruksoppgjør stemte Høyre, Frp og Venstre ned forslaget fremmet av blant annet Senterpartiet, om å etablere beredskapslagring av matkorn i Norge. Det er uansvarlig politikk.

Poenget er ikke å drive skremselspropaganda. Etablering av beredskapslagring av matkorn er i tråd med tilrådinga i rapporten Korn og Krise utarbeidet av AgriAnalyse i 2013 og rapporten Beredskapslagring av matkorn utarbeidet av Statens landbruksforvaltning i 2013. Begge rapportene er fritt tilgjengelige på nett. Beredskapslagring av matkorn er i tråd med føre var-prinsippet.

 

I en tid med store politiske omveltninger, klimaendringer og i en verden som har rundet 7,4 milliarder mennesker er etableringa av et slikt beredskapslager en naturlig del av en ansvarlig politikk. I Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2017 er det bevilget 10 millioner kroner til beredskapslagring av matkorn.

Folk flest kan ikke spise penger. For Senterpartiet er det viktig å drive en ansvarlig politikk som ivaretar folks trygghet og landets beredskap. Derfor er norsk matproduksjon og norsk matsikkerhet viktig. Vi går til valg på å styrke norsk matproduksjon og å etablere beredskapslager for matkorn i Norge. Det er ansvarlig politikk.