I dag er 7.824 personer som jobber i etaten.

Det er Aftenposten som melder om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte ble orientert om saken i et stort allmøte tirsdag ettermiddag.

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av regionreformen – fra 1. januar 2020, seinest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det er veivesenets eget forslag til omorganisering som er nå er sendt til Samferdselsdepartementet.

Av innholdet i forslaget skal det blant annet være nevnt at dagens organisasjon preges av for mye byråkrati og at den ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på.