Nå er tida inne for desentralisering og spredning av makt og tjenester. Oppløsning av Viken, som begge partier gikk til valg på, er en kjernesak for å få til dette.

Vi i Senterpartiet har tillit til at Arbeiderpartiet står ved det de har lovet velgerne, og hva de har blitt enige med oss om. Det Arbeiderpartiet vi kjenner og samarbeider med bryter ikke avtaler.

Partileder, nå Statsminister, Jonas Gahr Støre skrev 11. august 2021 et innlegg i Fredrikstad Blad. Et innlegg med følgende overskrift: «Arbeiderpartiet vil oppløse Viken». 1. kandidat i Buskerud, nå Stortingspresident, Masud Gharakhani sa følgende til NRK, 5 dager før valget: «Det er faktisk slik at hvis det blir en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, så blir det oppløsning av Viken. Ferdig snakka».

Tydelige valgløfter. Det er vi glade for at Arbeiderpartiet ga velgerne.

Da vi gikk inn i fylkesråd med Arbeiderpartiet (+SV og MDG), ble vi enige om følgende formulering i den politiske plattformen:

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken».

Intensjonen i dette var selvsagt at man også skulle stemme for saken når den kom i fylkestinget. Ellers hadde vi aldri skrevet under på plattformen.

Formuleringene og intensjonen i fylkesrådets plattform er også grunnlaget for regjeringsplattformens formuleringer om oppløsning av Viken. Dermed er saken nå biff. Viken blir oppløst. Akershus, Buskerud og Østfold blir gjenopprettet.

Kostnader ved oppløsning og de nye fylkenes økonomi er godt svart ut av regjeringa. De tar regninga for oppdelinga, og vil sørge for at de nye fylkene får en bærekraftig økonomi som sikrer likeverdige tjenester i alle fylker.

Å oppløse Viken har vært Senterpartiets aller viktigste sak ved flere valg. Det er utrolig viktig for samfunnsutviklingen at vi får fylker som best sikrer folkestyret og gode tjenester i hele fylket.