Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha flere miljøvennlige anskaffelser

Artikkelen er over 2 år gammel

Høyre er opptatt av å få ned utslippene. Det skal vi også gjøre i Øvre Eiker kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Derfor må vi ha flere, strengere miljøvennlige anskaffelser på samferdselssiden – enten det er biler til hjemmesykepleien, minibusser, lastebiler i vei og park eller vaktmesterbiler.

Det offentlige Norge kjøper inn varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner årlig og klima- og miljøbelastningen fra slike innkjøp er på rundt 14 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.

Oslo Economics har gjort analyser av utvalgte miljøvennlige anskaffelser. Analysene viser at oppdragsgiverne har lyktes med å oppnå vesentlige miljøgevinster, i form av blant annet lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy.

Regjeringen la i april fram en stortingsmelding om offentlige anskaffelser, herunder klimavennlige anskaffelser, og utarbeider nå en egen handlingsplan for dette. Regjeringen har også varslet at de blant annet vil utarbeide felles kjøreregler for anskaffelser med næringslivet, styrke Difi, kompetanseprogram for innkjøpere i offentlig sektor, heve terskelverdier m.m.

Øvre Eiker Høyre tenker miljø

Skal vi klare å møte klimautfordringene, må kommunene og fylkene ta en lederrolle. Vi må være innovative, og miljøvennlige anskaffelser styrker både kommunene og næringslivet. Og det er bra for miljøet.

Derfor har Øvre Eiker Høyre allerede i vår fremmet interpellasjon med et ønske om miljøvennlige kjøretøy, men det tar tid. Det tar tid fordi Øvre Eiker kommune ikke kjøper biler ofte, men også fordi vi fortsatt venter på teknologien som gjør for eksempel nyttekjøretøy som går på strøm robuste og sterke nok til å takle det arbeidet de er ment for.

For Øvre Eiker Høyre handler dette om å sette miljø og teknologi i førersetet når vi skal legge strategien for hva vi i framtiden skal kjøpe av minibusser, gravemaskiner, biler til vaktmestere og hjemmetjeneste, eller når vi bygger offentlige bygg. Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for dagens og morgendagens utfordringer. Vi må tenke smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel for å møte klimautfordringene.

Ny bilstrategi

For å lykkes med dette må teknologiutviklingen hjelpe oss. I tillegg må vi utarbeide en god strategi som fastsetter prinsippene og målsettingene for hvordan vi ønsker det skal se ut for Øvre Eiker i framtiden.

Øvre Eiker Høyre ønsker derfor i høst å fremme forslag om en ny kjøretøystrategi for Øvre Eiker. Vi vil jobbe for at alle mindre kjøretøy kommunen kjøper innen 2025 skal være nullutslippskjøretøy. For større kjøretøy som lastebiler og minibusser bør dette være på plass seinest innen 2030 for kommunale kjøretøy

Kommentarer til denne saken