«Nærnatur er det viktigste en kommune kan tilby sine innbyggere» skrev gruppeleder for Senterpartiet Kim Mogen Myhre i et debattinnlegg i Eikerbladet 29.8.23, sammen med blant andre Rolf Hansen i Røren Grendelag.

Mogen Myhre viste i innlegget til flere offentlige publikasjoner og skriv som spesielt tar for seg den helsemessige gevinsten for alle ved å ha helt nærliggende friluftsområder tilgjengelig – til trening og rekreasjon.

Vi som har kjempet for å beholde Ullernskogen som et slikt nær-friområde, leste dette med glede. Innlegget til Mogen Myhre har klar relevans til også Ullernskogen, som brukes daglig av store og små fra lokalområdene rundt. I tillegg brukes området av folk fra hele Hokksund til både trening og rekreasjon og som utgangspunkt for turer videre innover i Finnemarka.

Her er lette og mer varierte stier og turløyper, og området har et stort biologisk mangfold, med også rødlistede og truede plantearter. Den er en «undringens skog» og lett tilgjengelig for små barn. Her er et vell av forskjellige planter, trær og vekster, og små og større kryp. Barnehager og skoler bruker derfor skogen jevnlig.

Her finnes mye forskjellig slags sopp og bær, Ullernskogen har et mangfold av opplevelser å gi både små og store.

Kanskje var debattinnlegget til Mogen Myhre kun ment som et slags politisk innspill nå rett før valget, for å vise at Senterpartiet er et grønt parti, i og med at nettopp Senterpartiet nærmest har gått i bresjen for å ville forvandle Ullernskogen til et gigantisk boligfelt med opptil 350–400 boenheter. Ullernskogen som friluftsområde ville da vært tapt for alltid.

Men vi velger å tro at både Senterpartiet og våre øvrige politikere lytter til sine innbyggere og ser verdien av nettopp å ha nære, grønne tur- og rekreasjonsområder for sine innbyggere. All forskning viser at nærhet til natur på sikt gir færre fysiske og psykiske plager for befolkningen og dermed mindre behov for akutt helsehjelp. Dette er en vinn-vinn situasjon.

Vi i gruppa «Nei til nedbygging av Ullernskogen» fremholdt en rekke ganger til våre folkevalgte akkurat dette, og at den største ressursen som Øvre Eiker har å tilby til sine innbyggere, kanskje nettopp er nærhet til natur. Vi må ikke ødelegge disse godene.

I tillegg fremmet vi en rekke andre viktige og vektige grunner for å la Ullernskogen forbli et grønt område i Kommuneplanen. De geologiske forholdene er spesielle, med bl.a. løsmasse i Krukekollen, de trafikkmessige utfordringer ved å komme ut på R350 likedan. Vern av dyrka mark er særs viktig, og ikke minst bygging av ny barneskole over 5 km vekk, viser at Ullernskogen ikke egner seg som nytt, stort boligområde.

Til vår glede konkluderte Statsforvalter – ut fra alle vurderinger – med at Ullernskogen er uegnet som boligområde.

AP og SV har hele tiden vært mot utbygging av Ullernskogen, og seinere kom også Venstre på banen. Vi erfarer nå at også Høyre synes å ha endret standpunkt, og at det tidligere vedtaket i Kommuneplanutvalget om å endre Ullernskogen til et gult område, og dermed klart for utbygging, ikke lenger virker å ha flertall. Det gleder oss at det isteden nå synes å være flertall for å bevare Ullernskogen som et nært og grønt friluftsområde i Kommuneplanen.

Med Senterpartiets innspill i Eikerbladet 29.8. håper vi at samtlige partier i kommunen vår nå ser verdien av å bevare nærnatur, som noe av det viktigste Øvre Eiker kan tilby sine innbyggere.