Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre, som har invitert en rekke organisasjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til høring.

– Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for en gjennomgang. Den bygger på arbeidslivet slik det var for førti år siden, sier parlamentarisk leder i Venstre Terje Breivik.

Torsdag leder han en digital høring om saken, der blant annet fagforeningene Tekna, Akademikerne og Unio, samt arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og Abelia deltar.

Utfordringer

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, blant annet gjennom en kraftig økning i bruken av hjemmekontor.

Samtidig har arbeidstakerne krav på den samme tryggheten knyttet til arbeidsmiljø, rettigheter og rammeverk som tidligere.

– Venstre mener arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset en ny arbeidshverdag, med økt bruk av hjemmekontor og større grad av fleksibilitet i når arbeidet utføres. Det er problematisk for både arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Breivik.

Frp-støtte

Fra Fremskrittspartiet får han helhjertet støtte.

– Å ha en arbeidsmiljølov som beskytter ansatte er veldig viktig. Samtidig ser vi at dagens arbeidsmiljølov er alt for byråkratisk og tilpasset store bedrifter med egne HR-avdelinger. Men de fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore, sier partiets arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Et forslag fra Frp om å sette ned utvalg for å forenkle og modernisere arbeidsmiljøloven er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen.

– Både for den enkelte ansatte, bedriftene og samfunnet er det et gode om arbeidsmiljøloven er enkel å forstå og fleksibel sånn at den passer til de behovene som den enkelte arbeidstaker og bedriftene har i dag, sier Wiborg.

(©NTB)