– Vårt frivillige arbeid er verdt 78 milliarder kroner i året

Frivillighet og innbyggerinvolvering står sterkt i Eiker og i resten av landet. Tirsdag publiserte SSB sitt årlige satellittregnskap, som viser verdien av frivillig arbeid.