(Drammens Tidende)

BUSKERUD: Helikopter er ikke et uvanlig syn i luften, men til uken vil det være mer helikopteraktivitet enn normalt.

Men vi kan ta det helt med ro. Det handler ikke om skumle ting, men derimot befaring av strømnettet.

Det meste står i skogen

I en pressemelding skriver Glitre Energi Nett at de er pålagt å gjennomføre inspeksjoner av høyspentlinjene minst en gang i året. Rett og slett for å finne eventuelle feil som har oppstått eller kan oppstå.

Trær over strømnettet er hovedårsaken til strømbrudd. 60–70 prosent av distribusjonsnettet til Glitre Energi Nett befinner seg i skogsområder. 70–80 prosent av regionalnettet ligger også i skog.

– Ved toppkontroll og linjebefaring kan vi fange opp trær som nærmer seg strømlinjene, og dermed unngå strømbrudd, skriver Glitre, og fortsetter:

– Vi får bedre oversikt over skogen rundt strømnettet så vi vet hvor det må ryddes når snøen smelter.

Bråk

Befaring av strømnettet betyr også at helikopteret må fly lavt for å få oversikten de trenger, og samtidig kan det føre til mye støy.

– Dette beklager vi på forhånd, men som nevnt over er det en nødvendighet i vedlikeholds- og driftsarbeidet vårt.

Dette er ruta

Dette er planen for når helikopteret skal sveve over våre kommuner:

  • Mandag: Hvittingfoss, Sør.
  • Mandag og tirsdag: Kongsberg.
  • Onsdag: Drammen.
  • Onsdag og torsdag: Lier og Røyken (I lier skal nettet befares fra bakken, derfor vil det være mindre flyging der enn tidligere år).
  • Torsdag: Hokksund og Ringerike.
  • Fredag: Numedal, Hallingdal og Ringerike.

Glitre Energi Nett opplyser at om det blir dårlig vær eller dårlig sikt så vil flygingene kunne bli utsatt.