(Drammens Tidende)

DRAMMENSDISTRIKTET: Fellesferien er i gang og mange planlegger bilferie i Norge.

Politiet ønsker derfor å sørge for at alt går etter lover og regler i trafikken fremover.

Nå varsler de storkontroll til uka, melder TV2.no.

Kontrollene er en del av det årlige «Aksjon grønne veier».

– Sommeren er dessverre høytid for å kjøre for fort og for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Nesten 50 prosent av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av sommermånedene juni, juli og august, sier assisterende sjef for utrykningspolitiet (UP), Roar Skjelbred Larsen, til TV 2.

UP-sjefen sier at målet ikke er å ta flest mulig, men at folk kjører innenfor regelverket.

TV 2 har publisert en lang liste over UPs prioriterte strekninger i Norge i sommer. Drammens Tidende skrev senest i juni om UPs verstingliste i trafikken.

Strekningene som trekkes fram i drammensdistriktet/nærliggende områder i Viken, i TV 2s oversikt, er disse:

  • rv35 Lerbergkrysset til Vikersund nord
  • Ev134 Saggrenda til Telemarks grense
  • Rv7 Hønefoss til fylkesgrensa på Hardangervidda
  • Ev16 Krysset rv7 til Nes i Ådal
  • Fv283 Drammen by til Mjøndalen
  • Fv40 gjennom Buskerud
  • E134 Drammen- Oslofjordtunnelen