Øvre Eiker kommune gikk i dag ut på sin Facebook-side for å advare om at det kan bli flom. Dette på grunn av snøsmelting som har pågått gjennom helga i kombinasjon med forventet nedbør i løpet av mandagen.

Dette gjør at det ventes flom på oransje nivå i Krøderen og Hallingdalsvassdraget (Snarumselva/Kista), som vil gå ned til samløpet med Drammenselva.

I følge kommunen er situasjonen svært følsom for nedbør og temperaturer, og konsekvensene av de økte vannmassene kan være oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan også føre til stengte veier og broer i området.

Kommunen anbefaler å sikre og flytte verdier vekk fra utsatte områder, som kjellere, biler, campingvogner og lignende. I tillegg anbefaler de å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Flomvarselet gjelder fra tirsdag 23. mai klokken 07.00 og et døgn frem i tid.