Høyre vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med. Det burde jo egentlig være en selvfølge?

Derfor forenkler regjeringen nå regelverket, slik at flere kommuner raskere kan innføre fritt brukervalg. Det kan gjøre at du, dine besteforeldre eller andre du har kjær, kan velge omsorgstjenester som passer til egne behov. Det som egentlig er en enkel lovendring, kan bety mye for kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Når regjeringen sendte forslaget på høring, møtte Erna og Bent Torill fra Bærum: «Det viktigste for meg er å starte dagen med å dusje. Kommunen kunne tilby meg dusj én dag i uka, men de informerte meg også om flere private tilbydere jeg kunne velge mellom. Jeg snakket med alle sammen og valgte en aktør som kunne hjelpe meg å dusje hver morgen klokka 8», fortalte hun til Dagbladet. Det er nettopp det det handler om. De små tingene som gir ekstra livskvalitet og bidrar til at hverdagen blir enklere. Det har vært for tidkrevende for kommunene å legge til rette for nettopp livskvalitet.

I Tromsø kommune tok det for eksempel over tre år fra det politiske flertallet vedtok å innføre fritt brukervalg, til innbyggerne faktisk kunne bruke ordningen. Med godkjenningsmodellen regjeringen nå foreslår, ville denne tiden blitt betydelig kortet ned. En godkjenningsmodell for fritt brukervalg betyr at brukerne kan velge private og ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris. Tromsø valgte imidlertid å plukke fra hverandre hele ordningen. Og de er dessverre ikke alene om det.

Vi ser at flere kommuner først har brukt millioner av kroner på å tvangskommunalisere gode og populære velferdstilbud innen eldreomsorg og barnehagedrift, for så å måtte kutte i bevilgningene til tjenestene – fordi de må spare penger. Oslo, Tromsø og Moss har alle havnet i denne situasjonen. Bergen forsøker å stramme inn budsjettene. I Moss prøvde man å argumentere med at å avvikle fritt brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skulle spare penger. Etter store protester fra brukere, pårørende og organisasjonene som representerer dem, er fritt brukervalg innen BPA fredet ut 2021.

Tvangskommunaliseringen de rødgrønne kjemper gjennom i flere av de store byene begynner å vise resultater med negativt fortegn. Fornøyde brukere mister tilbudet, og det koster mer penger. Ekstrakostnadene rammer alle. Det er en unødvendig, fordyrende og kynisk kamp.

Våre eldre og de pleietrengende trenger mer valgfrihet, ikke mindre. Derfor forenkler regjeringen reglene, slik at flere kommuner kan ta i bruk alle gode krefter i omsorgen. Det er til det beste for både kommunen, og ikke minst for alle de som i dag mottar, eller i fremtiden skal motta helsetjenester.