Venter valgrush etter arbeidstid

I byens største valglokale Drammenshallen venter man et rush av velgere etter arbeidstid.