I desember bankes de kommunale budsjettene i Drammen og Øvre Eiker. Havner alt av frie midler i Drammen og på Ormåsen, eller blir det igjen noe til deg? Hvis du gidder å engasjere deg kan du utgjøre en forskjell.

Kommunene våre er i gang med budsjettarbeidet for neste år,og gjerne for noen år til. Store deler av disponibel pott er knyttet opp til lovpålagte oppgaver, og lønn. Men, det er alltid noen millioner å kjempe om tilgode formål, og nødvendige oppgraderinger. Dette er en kamp mellom partier, så vel som geografiske områder i kommunen.Kommer det noe ekstra til Åsen, eller skal pengene havne i Drammen by – eller Svelvik for den del?

Er det Vestfossen som blir budsjettvinner i Øvre Eiker,eller er det sterkere krefter i andre deler av kommunen som «selger» sitt behovbest inn?

For det er på mange måter salg dette handler om. Lokaleinteresser må kjempe for midler til sine formål.

Er det noe i ditt nærområde du synes det skulle vært gjort noe med, eller noe du synes det er viktig at det bevilges penger til i neste års budsjett?

Det er kanskje ekstra spennende i Nedre Eiker. Lovnadene foran kommunesammenslåingen med Drammen var mange. Blir lovnadene innfridd,eller var det bare prat?

Det er nå det er viktig å stå opp. Hvis en skal klare å påvirke budsjettarbeidet og til slutt vedtakene må det skje nå. Å klage i desember, etter at alt er banket gjennom, er nærmest bortkastet.

Legg gjerne inn en kommentar eller spørsmål her, eller send oss en e-post til: [email protected]

Vi lover å gjøre vårt beste for å få ansvarlige kommunetopper til å svare.

Dette sitatet til Per Larsen er slett ikke dumt å bli minnet på:

«Av og til er det å stille opp viktigere enn det å stille ut»