Ungdommer kastet seg bakpå busser: – Livsfarlig

En mor reagerte da hun så en ung gutt hoppe på bak bussen i fart.