Det å havne i isolasjon i utlandet er nordmenns største frykt foran årets sommerferie. Hele 69 prosent av de spurte svarte dette i If sin ferske undersøkelse rundt ferievaner.

Frykten for Korona-isolasjon følges tett av risikoen for å havne i karantene ved hjemkomst (66 prosent). Først på tredjeplass kommer en tradisjonell feriefrykt – nemlig den politiske situasjonen i det landet man reiser til.

– Det er bemerkelsesverdig at ferieplanleggingen i størst grad påvirkes av frykten for isolasjon og karantene på grunn av koronasituasjonen, og at selve frykten for å bli smittet er nede på fjerdeplass, sier If og Europeiske sin reiseekspert Andreas Bibow Handeland i en pressemelding.

Åpner opp for sydenturer

Den 10. juli kommer FHI-kartet som viser hvor smitten er under kontroll, og UD dermed opphever sine reiseråd f.o.m. 15. juli. Reiseforsikringen vil da gjelde som normalt, og feriesultne nordmenn kan sette seg på flyet til sørligere breddegrader.

– Det kan virke som nordmenn ikke frykter koronasmitte så mye som man kanskje burde. For mange kan det være en større belastning å bli smittet og syk, enn å oppleve isolasjon eller karantene. Vi vil sterkt oppfordre nordmenn som reiser på utenlandsferie etter 15. juli om å overholde smittevernregler, slik at vi får fortsatt den nasjonale dugnaden for å stoppe viruset. Vi vil selvsagt gi våre kunder bistand i områder UD åpner opp for, men det viktigste er fortsatt å unngå å ta med smitte hjem, sier Handeland.

Eldste er reddest

Tallene viser at frykten øker jo eldre vi blir. 51 prosent blant de spurte, som er under 30 år gamle, frykter viruset. Til sammenligning svarer hele 67 prosent blant 60-åringene det samme.

– Det å bli smittet er én ting, men det å dra med smitte hjem til Norge medfører risiko for andre sårbare grupper. Derfor har det vært et viktig standpunkt for If å gjennom hele pandemien stå bak myndighetenes reiseråd, noe vi også vil gjøre når UD åpner opp for nye destinasjoner f.o.m. den 15. juli, sier Handeland.

Undersøkelsen viser også en økning av folk som føler på «flyskam» i forhold til fjoråret. Norgesferie blir det nok på de fleste av oss uansett, men så mye som én av tre nordmenn ser ifølge undersøkelsen an sommerværet før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.