Alle har kjent smittevei. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 335 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 13. april 2021), hvorav 130 er smittet i 2021