To personer har kjent smittekilde. En har foreløpig ukjent smittekilde hvor det mistenkes smittevei i en annen kommune. Det er 10 nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som hovedsakelig oversiktlig.