To av de smittede er smittet på en samling med venner. En er smittet på sykehus i en annen kommune.

Testregime settes i gang på Eiker VGS på torsdag denne uken som følge av at en elev fra en annen kommune har oppholdt seg på skolen i smitteførende periode. Dette avsluttes hvis alle er negative.

Det er ikke registrert nye smittede på Eikertun siste døgn.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 534 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 16. september 2021), hvorav 329 er smittet i 2021