Det er strekningen mellom Mjøndalen i Nedre Eiker kommune og Langebru som skal sikres.

– Kravet for å bygge midtdelere kommer når trafikken overstiger 6.000 biler i årsdøgnstrafikk (ÅDT). Nå er ÅDT på cirka 20.000. Dette skulle vært gjennomført for lenge siden, sier prosjektleder Tom Hedalen i SVV til Eikerbladet.

Selv om få eller ingen vet hvor den nye E134 fra E18 i Drammen kommer mener at det uansett vil være minimum ÅDT på 6.000 på dagens vei.

Etter ferien

Det et er satt av 155 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltaket over statsbudsjettet.

– Vi er i ferd med å utforme konkurransedokumentene nå. De vil bli lagt ut i løpet av mars, og vi kommer til å tildele jobben til den entreprenøren som har det beste tilbudet like før ferien.

– Planen er oppstart like etter ferien, forklarer Hedalen.

Jobben blir lagt ut som et åpen anbud, uten at noe entreprenører er prekvalifisert. Forventet anleggsperiode er 18 måneder.

Les også: Peab slår ny rot i Hokksund

Stenges?

Med 20.000 biler i døgnet, der tungbiltrafikken utgjør 15–20 prosent, står entreprenøren som får jobben overfor store utfordringer.

– Det kan hende veien må stenges om natta og i helgene. Da blir det omkjøring på fv. 283 på andre siden av elva og gjennom Hokksund sentrum. Innsnevringer kan også være aktuelt, forteller SVVs prosjektleder.

Les også:Hittil har bilistene sluppet billig unna

Utfordring i 18 måneder

Det er i dag etablert midtfelt på strekningen, men i reguleringsplanen legges det opp til å utvide eksisterende E134 med gjennomgående totalbredde på 13 meter. Utvidelsen gjøres for å etablere plass til midtdeler og bredere veiskuldre.

På grunn av nedføring til eksisterende veinett fører utvidelsen til at man må etablere en cirka 380 meter lang støttemur i området ved Mjøndalen Bru i Nedre Eiker. Denne muren ønskes utført som «grønnmur».

På strekningen i Øvre Eiker skal det etableres en forbikjøringsstrekning utformet som en smal firefeltsvei (totalbredde 17 meter).

Rv. 35 i det blå?

I likhet med hvor den nye E134 mellom Drammen og Hokksund skal gå, råder det usikkerhet omkring ny rv. 35.

– Ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot er et krevende og dyrt prosjekt. Det er en hard kamp om midlene, sier Eva Preede i SVV til Eikerbladet. Snart legger hun fram en ny trafikkanalyse.

Øvre Eiker og Modum kommune har for øvrig ikke tatt stilling til hvor de ønsker at veien skal gå.