Mjøndalsbrua og Orkidehøgda har vært et hett diskusjonstema (igjen) den siste uka.

Det var et leserinnlegg i Eikerbladet fra styret i Foreningen For Nedre Eiker som startet «bruballet» denne gangen. De mener at en ny Mjøndalsbru må prioriteres før ny bybru i Drammen. Kommentarene på Eikerbladets Facebook-profil er mange, men egentlig ikke så variable. Noen vil rive brua, andre vil ha trafikklys, mens enkelte mener at den kun skal benyttes av buss, syklende og gående. Noen mener også at pengene burde brukes på eldreomsorg, ikke på bru.

LES OGSÅ: Her må bussen rygge av «Fleksnes-brua» nok en gang: – Sjåførene får beskjed om å puste rolig

Vi mener at brua i alle fall ikke skal rives. Den er et lokalt monument, har en nytteverdi mellom sidene av elva som brukes av mange. Vi har også opplevd at noen har måttet rygge i møte med en buss, men det er ikke ofte. Behovet for ryggetrening kan dog etterlyses hos flere..... Så lenge vedlikeholdskostnadene er av det edruelige slaget, må vi ta vare på brua. For å forenkle hverdagen og trafikkbildet bør det settes opp lys som kan regulere trafikken. Det kan gjøres på mange måter. Det finnes følere som optimaliserer trafikkflyten; det koster heller ikke skjorta.

Når det gjelder Orkidehøgda er utfordringene større. At Coop har laget ett kjørefelt til hjelper, men ikke nok. Utfordringen er store fordi det er mange aktører på banen. Alle har ansvar eller interesse av et eller annet slag. Statens vegvesen, Bane NOR, fylkeskommunen, kommunen og de næringsdrivende spiller alle en rolle her.

I svanefart over brua

Noen må uansett ta et ansvar, og den nærmeste er kommunen. De bør gjøre alt de kan for å legge forholdene optimalt til rette for næringsaktivitet og arbeidsplasser. Det er allerede mange aktører på «høgda», og det er plass til flere.

Hvis området skal være attraktivt for virksomheter og kunder i framtida må de trafikale forholdene bedres. Hvis ikke reiser kundene et annet sted.

Sett opp lysregulering på brua og løs trafikkfloken på «høgda»

Power og T. Hansen flytter inn hos Coop