12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For ti av dem av er smitteveien kjent, mens den er ukjent for de to siste.

Ved Drammen videregående skole må en klasse i karantene som følge av et smittetilfelle. Kommunens øvrige skoler berøres ikke av dagens smittetilfeller. Dagens 12 smittetilfeller berører heller ingen barnehager eller helseinstitusjoner.

- For første gang på mer enn en måned rapporterer vi mer enn ti tilfeller fire dager på rad. Så smittetrykket er høyt for tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de tre første dagene denne uka er det påvist 48 nye tilfeller. Det er et høyt tall, men det er likevel en del lavere enn tilsvarende periode i forrige uke. Da ble det påvist 62 tilfeller. Derfor har smittevernoverlegen et håp om at det totalt sett blir påvist færre tilfeller denne uka enn i forrige uke.

- Det er viktig for å redusere faren for en ukontrollert smitteøkning igjen at vi klarer å holde oss under tallet fra forrige uke. Da hadde vi 97 nye tilfeller, og det indikerer et relativt høyt smittetrykk, sier Sagberg.

I dag får serveringsstedene igjen anledning til å skjenke alkohol. Det er meldt sol og høye temperaturer de kommende dagene. Smittevernoverlegen regner derfor med at mange vil besøke serveringsstedene gjennom helgen.

- Når samfunnet gjenåpnes og det blant annet blir lov å servere alkohol, er det viktig at både utestedene og gjestene er klar over smittevernreglene og følger dem. Vi har sett flere eksempler fra andre steder i landet på at smitten kan spre seg raskt på utestedene når man ikke følger reglene og anbefalingene. Men vi har tidligere sett at serveringsstedene i Drammen kommune har hatt gode rutiner og regner med at disse følges også nå. Så hvis både serveringsstedene og gjestene er forsiktige og tar hensyn til hverandre, tror vi det er mulig å unngå smittespredning på disse stedene fremover, sier Sagberg.

Serveringsstedene skal i henhold til den lokale forskriften som gjelder i Drammen kommune, ikke slippe inn gjester etter klokka 2200. Skjenkingen skal opphøre fra samme tidspunkt, og alkoholen som er servert før skjenkingen stanses klokka 2200, må være drukket opp senest 30 minutter senere.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 172 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går, men smittetallet for den foregående toukersperioden holder seg altså høyere enn det har ligget de siste tre ukene.