Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Den ene personen har kjent smittekilde som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Den andre personen har blitt smittet i utlandet. Det er registrert to nye nærkontakter, begge i en annen kommune. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 348 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 27. april 2021), hvorav 143 er smittet i 2021.