Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

En av de smittede er ansatt ved Røren skole slik at nærkontakter var allerede i karantene. Det følges opp med testing av alle nærkontakter og flere ansatte som vil gi bedre oversikt over situasjonen.

Den andre har kjent smittevei og var allerede i karantene.

Det er med dette registrert totalt 398 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 12. juni 2021), hvorav 193 er smittet i 2021.

Tre smittetilfeller

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.


Det er påvist smitte som berører Gulskogen skole og Drammen videregående skole. Ved begge skolene må elever og lærere i karantene som følge av smittetilfellene.


Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.


- Den gode trenden fortsetter, og det er spesielt positivt at det nå har gått nesten en uke siden forrige gang det var et nytt smittetilfelle som ikke hadde noen tilknytning til smittetilfeller som var kjent fra før. Det har med andre ord ikke vært noen smittetilfeller med ukjent smittevei de siste dagene, og det er vi veldig glade for, sier kommuneoverlege John David Johannessen.


I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 78 nye smittetilfeller. Dette tallet er nærmest halvert i løpet av ti dager. Kommuneoverlegen mener dette gir et godt bilde på hvor positiv utviklingen i smittetrykket har vært den siste tiden.


- Vi har nå registrert færre enn ti smittetilfeller 12 av de foregående 14 dagene. Det gir et smittetall for den foregående toukersperioden som er nede på samme nivå som rett før den tredje smittebølgen. Det har vært veldig krevende å komme ned på dette nivået igjen, og tiltakene for å begrense spredningen av koronasmitte har vært både omfattende og langvarige. Men et så lavt smittetrykk som vi har nå, gjør hverdagen både enklere og tryggere for oss alle, sier Johannessen.


Han understreker at gode smittevernrutiner fortsatt er avgjørende for å holde smittetrykket lavt og god kontroll på situasjonen. Dette innebærer blant annet at man tester seg ved de minste tegn til luftveissykdom. Testkapasiteten i Drammen kommune er fortsatt veldig god, og alle som tester seg, får raskt svar på om de er koronasmittet eller ikke.


Kommuneoverlegen ber alle innbyggere som reiser ut av kommunen, uavhengig av om det er jobb, skole, fritidsaktiviteter eller andre formål, om å være spesielt oppmerksomme smittevernreglene og -anbefalingene.


- Den tredje smittebølgen startet i Drammen som følge av mange smittetilfeller som kunne spores til andre kommuner rundt oss. Derfor er det viktig, når vi har så lite smitte som vi har i Drammen kommune nå, at alle som reiser ut av kommunen, er spesielt oppmerksomme på å holde god avstand, sørge for god hånd- og hostehygiene og ikke minst at man tester seg ved tegn på symptomer, sier kommuneoverlegen.


Det nærmer seg sommerferie for mange, og det har nå kommet råd for ulike sommeravslutninger. Det er åpnet for at flere kan samles, men det er fortsatt noen regler som alle som samles, må følge.


Avslutninger og samlinger i private hjem, hager, hytter eller lignende regnes som private sammenkomster. Denne typen samlinger er regulert i den lokale koronaforskriften, og i disse tilfellene er det en begrensning på ti personer til stede samtidig. Personer som anses som beskyttet, som følge av at de er fullvaksinerte, at de har fått første vaksinedose og det har gått mellom tre og 15 uker siden dosen ble satt, eller har vært koronasmittet, regnes ikke inn i tallet på ti, men kan altså komme i tillegg.


Sommeravslutninger med jobben regnes som privat arrangement. Dersom avslutningen ikke er i tilknytning til et privat hjem, er det tillatt å være inntil ti personer innendørs eller 20 personer utendørs. Fra 17. juni økes antallet til inntil 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs. I disse tilfellene skal alle som er til stede, regnes med. Her må altså personer som er beskyttet mot koronasmitte, regnes med i antallet som er til stede.


Barnehagebarn og barneskoleelever kan smales til egen avslutning. De regnes som én kohort, og det er tillatt med nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna kan det være nødvendig å ha med én voksen pr. barn. Dersom det er ønskelig å ha med flere foreldre, blir arrangementet regnet som et privat arrangement, med de antallsbegrensningen som gjelder for slike arrangementer.


For elever i ungdomsskolen og de videregående skolen er reglene noe annerledes. Etter skoletid regnes ikke klassene som en kohort og må følge reglene for private arrangementer, med antallsbegrensningene som gjelder der.


Det gjøres imidlertid et unntak for vitnemålsavslutninger for 10. trinn på ungdomsskolen, 3. trinn på videregående skole og seremoni for utdeling av fag- og svennebrev. Disse arrangementene sidestilles med kulturarrangementer der publikum (foreldre/foresatte) sitter på faste, tilviste plasser. Da kan man samle inntil 100 personer innendørs hvis det er plass i lokalet til å overholde avstandsreglene. Det er kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Utendørs er det tillatt med opptil 200 personer. Fra 17. juni vil det være tillatt med inntil 200 personer på faste, tilviste plasser også innendørs.


Koronasertifikatet til innenlands bruk er nå klart. Sertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom og resultatet hvis har negativ koronatest. Alle oppfordres til å sjekke om opplysningene i sertifikatet er korrekte. De som finner noe feil eller har spørsmål om sertifikatet, henvises til koronatelefonen til Helsenorge; 815 55 015. Denne er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00 og 15.30. De som oppdager feil opplysninger om vaksineringen eller koronatestresultater, henvises til vaksinetelefonen i Drammen kommune; 32 04 44 44. Kommunens vaksinetelefon er åpen på alle hverdager mellom klokken 08.00 og 18.00 og i helgene mellom klokken 10.00 og 17.00.