Tilpasser seg smittevernsreglene: - Vi har mer enn 400 unge turnere som får turne

De aller fleste turnerne i Hokksundhallen får fortsette å trene trass i strengere koronaregler i kommunen.