Høyre vil legge til rette for at akkurat du skal ta videreutdanning.

Startskuddet for årets søknadsrunde for videreutdanning var 1. februar 2019. Alle lærere har nå ut februar på å søke videreutdanning.

Høyre er en pådriver til at flest mulig gjør nettopp det! Høyre i regjering har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner. I 2018 fikk 7.200 lærere tilbud om videreutdanning, og i Øvre Eiker er målet at alle lærere skal videreutdanne seg.

Lærerne i Øvre Eiker gjør en fantastisk jobb i klasserommene våre hver eneste dag, både for elever som klarer seg godt, men også for dem som strever. Jeg og Høyre vil at flest mulig av dere som ønsker, skal få videreutdanning, men da må alle som vil, søke.

I Øvre Eiker kommune har det vært en rekordsatsing på antallet lærere som får videreutdanning, og vi må holde trykket oppe også i år. For å nå målet om at alle lærere som underviser i norsk, matte og engelsk skal ha fordypning innen 2025, er det ekstra viktig for meg og resten av Høyre å sørge for at flest mulig søker, og at flest mulig søknader godkjennes.

Jeg og Høyre prioriterer skole og videreutdanning for lærere, og jeg vil på min side gjøre det jeg kan for at så mange søknader som mulig godkjennes, og innenfor de fagene vi har behov for å prioritere.

Undersøkelser viser at sju av ti som tar etter- og videreutdanning, opplever seg selv som en bedre lærer i etterkant. Det betyr at norske elever møter en lærer med fornyet faglig tyngde og ekstra trygghet i klasserommet. Det gjør at flere barn kan knekke lesekoden, og ruste seg selv for arbeidslivet.

Mitt mål er at vi skal ha en skole der elevene lærer mer, hvor de trives og hvor lærerne har et godt faglig fellesskap. Faglig sterke lærere er viktigst for de barna som trenger skolen aller mest.

Jeg vil oppfordre alle lærere til å søke videreutdanning før fristen 1. mars!