Selv om det gjenstår mye før alt er på plass, er det en lettelse når folket har sagt sitt. Nå skal posisjoner besettes, og politikken formes. Det må den, for det krever samarbeid mellom flere politiske partier for å få kabalen til å gå opp. Ingen bestemmer alt alene.

Jeg er glad for at Sentios meningsmålinger for Eikerbladet fanget opp de trendene som rørte seg lokalt. Så vidt jeg kan bedømme er alle valgresultater innenfor angitte feilmarginer.

Tilbake til kortspill og kabal. Hvor mange spillere trengs for å få kabalen til å gå opp? I utgangspunktet er det lettere og raskere å komme i mål med to enn fire-fem. En sterk posisjon har et sterkere styringsgrunnlag som sikrer kurs og prioriteringer. Samtidig vet vi at oppgavene er mange, og pengesekken alltid for liten. Vi vet også at det fort kan bli kostbart når mange kal sove i samme seng; alle må få sitt. Se bare på milliardsluket som gikk med da Solberg-regjeringen måtte berges for et par uker siden.

Takk til alle politikere som bruker fritiden for vårt felles beste.

STIG ODENRUD, ANSVARLIG REDAKTØR I EIKERBLADET

 

Lokalt er det ikke milliarder å bruke på driftsbudsjettet til det en har lyst til. Jo da, tiltak kan og må lånefinansieres, men spillerommet er ikke stort. Når lønn til ansatte, påkrevd vedlikehold og andre faste kostnader er betalt er det ikke mye igjen til andre gode formål. Det blir spennende å se hvilke prioriteringer det er rom for, og om folk i Nedre Eiker virkelig kan knaske på den gulrota som ble solgt inn for å bli en del av Drammen.

De fleste av oss har gjort vår borgerplikt. Flere enn ved forrige lokalvalg; flott det. Valgkampen lokalt er over, men i realiteten er valgkampen for stortingsvalget om to år allerede i gang. Den skjer blant annet ved regjeringens pengebruk. Statsbudsjettet i høst blir trolig ganske flatt og kjedelig, likeså revidert i mai neste år. Det er først neste høst at partiene i posisjon kommer til å bruke mye penger på populære tiltak. Det blir igjen forsterket i revidert budsjett i mai i 2021. Jo nærmere nytt valg jo løsere sitter pengene. Det minner litt om kjøp og salg.