Ti personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Ni av dem er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Det er påvist smitte hos to medarbeidere ved Fjell bo- og servicesenter. Disse to smittetilfellene settes i sammenheng med utbruddet ved sykehjemmet som er meldt tidligere. De to smittetilfellene fører til at ytterligere fire ansatte settes i karantene. I tillegg er det påvist smitte hos en ansatt ved Fredholt sykehjem. Dette smittetilfellet fører til at fem beboere settes i karantene, og det innføres et regelmessig testregime av både beboere og ansatte ved institusjonen.

- Med smittetallene vi har sett de siste dagene, har vi fortsatt en fallende kurve når vi ser på antall smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene. Det viser at vi har klart å snu trenden, og at mange har fulgt tiltakene som ble innført. Samtidig har vi fortsatt høye smittetall. Vi har ikke klart å slå ned smittespredningen. Vi har begrenset den, men ikke slått den ned, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i en pressemelding.

17. november registrerte Drammen kommune det høyeste tallet for antall smittede i løpet av de 14 siste dagene. Da var tallet på 660. Siden da har tallet sunket jevnt og trutt, og det er nå nede på 188 smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene.

- 188 smittetilfeller de siste 14 dagene viser at vi fortsatt har en høy smittespredning i samfunnet vårt. Derfor er det fortsatt en stor jobb som ligger foran oss for å redusere smittetallet ytterligere, sier Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 1.814 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.