Mange yrkesgrupper får velfortjent honnør i disse tider. Alle ser den fantastiske jobben som gjøres av ansatte i helse og omsorg, barnehage og skole, transport, i dagligvare og mange andre sektorer. La oss huske det når hverdagen kommer tilbake, og passe på at alle får den lønna de fortjener.

Jeg håper vi midt i krisa også ser hvor viktig lokale aviser og medier er. Jeg tror lokalavisene har bidratt til at Norge har taklet krisen så godt som vi har gjort. Folk over hele landet har fått informasjon om lokale regler, om skolestengning, sykehjemsbesøk og lokal smittefare. Lokalavisa forteller om konsekvensene for lokale arbeidsplasser, for sårbare barn og andre med behov for hjelp. Og de gransker politiske beslutninger med store konsekvenser som karantenebestemmelser, hjelpetiltak og diskusjonen av hva som bør åpnes når.

Leserne setter pris på de lokale medienes jobb, nettstedene har flere lesere enn noen gang, abonnenttallet øker, lytterne strømmer til lokalradioene. Men på tross av dette er mange mediebedrifter i økonomisk krise. Annonsesalget svikter på grunn av nedstengning og problemer i andre bransjer. På tross av rekordhøye lesertall har mange aviser likevel begynt nedbemanning og permittering.

For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at mediene kan gjøre jobben sin gjennom krisa, og at lokalavisene står like sterkt etter krisa. Regjeringens støttepakker har så langt vært for svake. Stortinget har allerede gjort endringer for å sikre arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og ulike typer bedrifter bedre hjelp. Samtidig vedtok Stortinget at regjeringen må legge fram en egen hjelpepakke for mediene. Arbeiderpartiet vil bidra til at den blir god nok. Det er mye bedre å støtte opp om at lokalavisene kan fortsette sitt arbeid, enn at staten skal få regningen for arbeidsløse journalister på NAV.

Samtidig kan vi alle gi vårt bidrag i disse tider. Mens mange har det tøft og føler dyp uro for egen økonomi, er det fortsatt noen som har trygge inntekter. For alle som føler at de har råd, og som ikke i dag abonnerer på lokalavisa, kan det tiden være inne for å gjøre akkurat det. Krisa har minnet oss på hvor viktig lokalavisa vår er. Lokalsamfunnet vårt blir fattigere den dagen den skulle forsvinne.