Allerede før kommunesammenslåingen mente vi at Nedre Eikers politikere bevisst brukte spørsmålet om nytt sykehjem som begrunnelse for å legge ned kommunen vår.

Nedre Eiker kunne allerede i 2017 iverksatt prosjektet til en brøkdel av gigantsykehjemmets pris. Den gang og i årene etter gikk kommunen med betydelig overskudd som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. De kunne til og med fått dekket 55 prosent av selve byggekostnaden så lenge det var snakk om nye sykehjemsplasser i tillegg til de kommunen allerede hadde.

Da Nedre Eiker kommune kjøpte sykehjemstomta i Krokstadelva i 2005, uttalte daværende ordfører at han håpet sykehjemmet ville stå ferdig i 2010. Dagens kommunestyre i Drammen vedtar på sin side å legge ned flere sykehjem, samtidig de planlegger et nytt gigantsykehjem som kommunen ikke har råd til.

Da faller også hovedargumentet for å slå Nedre Eiker sammen med Drammen. Samtidig som de vedtar å legge sykehjemsbyggingen i Krokstadelva på is, vedtok Drammens kommunestyre å selge Nedre Eikers rådhus i Mjøndalen for å bedre kommuneøkonomien. Det må vi ikke finne oss i.

Nå må vi gjenopprette Nedre Eiker og sørge for at vi får nytt sykehjem i riktig skala, etter vårt behov. Samtidig må vi vedlikeholde og oppgradere sykehjemsplassene på Solberglia og Spinnerisletta. Det er god sirkulærøkonomi som tjener innbyggernes interesser.

Politikerne som la ned Nedre Eiker bør ha dårlig samvittighet for tiden og mange bør være flaue. De lovet nytt sykehjem, bedre økonomi og bedre tjenester. Vi har bare opplevd dårligere tjenester, nedleggelse av barnehager, eldre som legges på sykehjem i Svelvik, ingen ferdigstillelsen av Veiavangen Ungdomskole. dårligere kulturtilbud som følge av kommunens begrensninger for bruk av bibliotek og nå sist med 1,2 millioner mindre i støtte til Portåsen.

Foreningen For Nedre Eiker vil arrangere folkemøte i Mjøndalen, planlagt 1. september, hvor vi vil invitere politikere fra flere partier til å delta. Her skal vi legge fram alle synspunkter, og folk skal få anledning til å stille spørsmål.

Det vi krever er en ny og bindende folkeavstemning i Nedre Eiker for å gjenopprette kommunen vår og få tilbake lokaldemokratiet.