Mjøndalen Idrettsforening (MIF) har siden 2007 hatt en intensjon om å bygge en idrettshall i Vassenga-området, for blant annet turn-aktiviteter. Som et alternativ vurderte MIF i 2014 å kjøpe eller oppgradere en seksjon av gamle Mjøndalen Celloullose, som det midlertidige «turnloftet» var en del av.

Denne ideen måtte de forkaste da de regnet ut kommende kostnader. Flere ideer har vært på blokka, men ingen har blitt reelle, da klubben ikke har hatt råd.

Nå håper idrettsforeningen på at Drammen kommune tar tiltak og hjelper dem.

LES OGSÅ: Simen (41) fra Mjøndalen: – Jeg prøver å ta med folk på en reise

– Hadde aldri tapt på det

– Vi har i mange år jobbet for at den store turngruppa vår skulle få bedre lokaler, de er på turnloftet i Ryghgata nå i noen fabrikklokaler. Det funker, men er på ingen måte ikke optimalt. Det er ikke garderober, nok toaletter og for kaldt og umoderne. De fortjener virkelig noe bedre, sier Svein Erik Gevelt, daglig leder i Mjøndalen idrettsforening.

Eikerbladet har tidligere skrevet om turnloftet og prosessen for å få godkjent bruk av lokalene. Turnerne har lov til å bruke loftet i to år til, før de igjen står uten noe sted å trene.

Gevelt forteller til Eikerbladet at MIF har hatt en prosjektgruppe som har planlagt en ny basishall for turn i Mjøndalen. Det har vært ønskelig at den ligger ved siden av idrettshallen, der det i dag står en matvogn, men av ulike grunner har ikke dette latt seg gjøre foreløpig. Dette innebærer blant annet en ny flomvei som trengte plass.

Etter at Fasadeconsult Aluminium AS brant ned for tre år siden bestemte firmaet seg for å rive hele bygget og flytte produksjonen til Loesmoen. Da denne tomta ble ledig og lagt ut for salg ble dette en interessant tomt for MIF.

– Vi var tidlig i dialog med Fasadeconsult for å høre om mulighetene for å kjøpe tomta, men det var en sum som var altfor høy for et idrettslag å bære, sier Gevelt.

Han forteller videre at kommunestyret så bevilget 15 millioner kroner til kommunen til oppkjøp av den type eiendom, som en kunne få bruk for, på bakgrunn av denne saken her. Dette skjedde i fjor høst.

– Da fikk vi beskjed fra kommunene at det var satt av midler for at Drammen eiendom endelig kunne kjøpe tomta. Dette tok imidlertid alt for lang tid internt i kommunen og det virket dessverre ikke som kommunen viste den store entusiasmen for dette. Det var veldig skuffende, for det førte til at Dpend kjøpte tomta rett foran nesa på kommunen på grunn av somling. Dette til tross for at politikerne hadde gjort sitt og gitt en tydelig bestilling til administrasjonen i kommunen, sier Gevelt.

Så skal tomta ha kommet ut for salg igjen.

– Reelt sett betydde dette at kommunen måtte forholde seg til en ny aktør som var og er villig til å selge fortsatt, men kommunen sier da at de ikke kan gå inn og kjøpe en tomt som kjøpes av noen, og så selges videre for en høyere sum. Så de har avvist det nå. Hadde de vært raske og gjort det de burde hadde et slikt kjøp uansett vært en investering for kommunen om den ikke ble bebygd. De kunne sikra seg en verdifull eiendom midt i smørøyet i nærheten av et idrettslag. Både til idrett, kultur og mye annet. Men så lar de den fare videre og det er ekstremt skuffende, når vi vet det er et stort behov for en ny hall til en svært viktig idrett. Dette rammer veldig mange unge, sier Gevelt.

Han forteller videre at han er sikker på at gruppa som var på 250 medlemmer ville hatt en stor økning dersom det kom en ny hall.

– Det kan vi si fordi vi har sett det på andre basishaller andre steder, de har hatt opptil 50 prosent medlemsøkning.

LES OGSÅ: Tina (19) fra Hokksund om omikron i Øvre Eiker: – Skummelt

- Stor forståelse

Nå ønsker Gevelt at kommunen vurderer saken på nytt. Han forteller at det ikke bare er turn som kunne fått brukt for hallen, men også andre idretter som for eksempel kampsport.

– Det hadde vært fantastisk om alle i idrettsfritidsordningen, SFO, barnehager og skoler kunne besøkt en slik hall på dagtid. En kan tenke seg seniorer som har behov for å styrke muskulatur på dagtid, et tilbud for dem. Det er veldig mange områder en kunne klart å få til med et samarbeid med kommunen. Det handler om å tenke langsiktig og mange tiår fremover, sier den daglige lederen.

Han forteller videre at klubben har et stort etterslep når det gjelder anlegg og allerede for liten plass.

– Dette er en tung jobb, men veldig viktig. Vi fortjener velvilje og bistand fra kommunen rett og slett, sier Gevelt som har vært daglig leder siden september 2018 etter endt politikarriere.

Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, Jorunn Staavi Larsen, forteller til Eikerbladet at hun har stor forståelse for at MIF har behov for og ønsker seg en ny basishall for turn.

– Drammen Eiendom meldte sin interesse da eiendommen ble lagt ut for salg for et år siden. Også er det sånn at en kommune ikke kan handle så raskt som en annen aktør kan. Det er både administrative og politiske beslutninger som må tas ved et sånt kjøp. Da gikk det veldig raskt fra Drammen Eiendom meldte interesse til tomta var solgt til noen andre, sier kommunalsjefen.

Hun fortsetter:

– Kommunen rakk ikke gjøre en grundig vurdering av tomta når det komme til hvilke muligheter tomta gir og hva som kan gjøres der. Så ble tomta lagt ut for salg igjen ganske raskt etterpå, men for en langt høyere pris. Drammen Eiendom vurderte da prisen så høy også sett i lys av at det ikke var gjort noen endelig vurdering av om dette var et riktig strategisk kjøp.

Staavi Larsen informerer Eikerbladet om at det er riktig at Drammen eiendom har en pot på 15 millioner som er satt av til strategiske eiendomskjøp, men at de skal være godt gjennomtenkt og fundert i så måte.

– Kommunen er i en situasjon med en anstrengt økonomi, så alle investeringer må vurderes nøye. Det skal i 2022 lages en ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Da vil det gjøres en fullstendig vurdering av behov for nye anlegg, hvor de skal ligge og hvordan man skal drive og eie. Det har vært forskjellig kultur for dette i de tre sammenslåtte kommunene, så denne planen vil legge en grunnmur for hvordan fremtiden skal være.

Eikerbladet har ikke lykkes med å komme i kontakt med eiendomssjef i Dpend Marius Vilhelmshaugen.

Eikerbladet informerer om at journalist Maria Akselvoll er datter av daglig leder og eier av Fasadeconsult Aluminium AS.

LES OGSÅ: Her var parkeringsplassen full på åpningsdagen torsdag: – Venta lenge på dette