2,35 millioner norske husholdninger gjorde en tabbe når de valgte strømtilbud for i år. «Belønningen» er en skyhøy strømregning. Det viser de nye tallene til SSB.

I gjennomsnitt betalte nordmenn en strømpris på 55,2 øre per kilowattime i årets første kvartal. Det er 30 prosent mer enn i samme kvartal i fjor, altså en betydelig økning.

Men selv om folk i snitt betalte mye i strøm, var det noen som slapp mye billigere unna enn andre.

De største taperne

Oversikten til SSB viser at strømvinterens aller største tapere er de som hadde kontrakter med variabel pris. Det er en pris som følger markedet, men med to ukers forsinkelser slik at du får beskjed om prisendringer.

Kundene med variabel pris måtte betale hele 63,60 øre per kilowattime.

Kontrakter tilknyttet elspotprisen, der du får prisen i markedet, er den vanligste kontrakten for nordmenn flest. Heller ikke den var særlig gunstig, med en snittpris per kilowattime på 53,10 øre.

Her er vinnerne

De soleklare vinnerne i strømmarkedet er kundene med fastpriskontrakter, der altså prisene er avtalt på forhånd. SSB-tallene viste at husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde de aller billigste kontraktstypen i 1. kvartal på 34,6 øre/kWh.

Det er altså nesten halv pris sammenlignet med hva kundene med variabel pris hadde.

Slik SSB skriver, så har imidlertid få husholdninger strøm gjennom fastpriskontrakter.

Faktisk har bare to prosent av alle norske husholdninger en fastpriskontrakt. 98 prosent av husholdningene, til sammen 2,35 millioner, har enten kontrakter tilknyttet elspotprisen (75 prosent) eller variabel pris (23 prosent).

Sagt med andre ord har de aller fleste nordmenn gjort en gigantisk økonomisk tabbe ved å ikke tegne fastprisavtale i forkant av vinteren i fjor.

Dyrest i januar

Ellers visert tallene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var januar en spesielt dyr måned blant annet på grunn av høye priser på CO₂-kvoter, gass og kull og lite vann i magasinene. I februar og mars var strømprisen lavere sammenlignet med januar.

Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 44,4 prosent, nettleien 24,5 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 31,1 prosent.

LES OGSÅ: