Noe av det viktigste på vei ut av koronakrisen er å trygge jobbene og skape nye til erstatning for de vi mistet. Det har vi som myndigheter og næringsliv i stor grad klart. Tidligere kunne NRK melde om at problemet nå er snudd på hodet. Vi mangler arbeidskraft, ikke bare arbeidsplasser.

Mangel på arbeidskraft er så klart et problem, men det er bedre enn å mangle jobber. Det betyr nemlig at regjeringen har en gylden mulighet til å hjelpe enda flere ut i jobb. Å ha en jobb å gå til er viktig for enkeltmennesker. Jobb gir ikke bare muligheten til å forsørge seg selv, det gir også et viktig sosialt fellesskap og en tilhørighet.

Nye NAV-tall viser at arbeidsledigheten fortsatte å falle i august. En stadig større andel av befolkningen kommer i jobb, og vi er nå på et høyere nivå enn før pandemien. Fra før vet vi at Norge, blant annet av Bloomberg, er kåret til det landet med den beste pandemi-håndteringen. Tiltakene Høyre og Stortinget satte inn, sammen med en formidabel innsats fra innbyggere og næringsliv, har virket.

Likevel er ikke alt rosenrødt, og det er fortsatt utfordringer å ta tak i. Ungdomsledigheten, altså unge som verken er i jobb eller utdanning, er fremdeles for høy. Det er særlig bekymringsverdig at unge mennesker ender opp som uføre, fordi det i ytterste konsekvens kan bety at de blir varig ledige.

For å hindre at unge mennesker havner permanent utenfor, kreves det et systematisk samarbeid mellom skolene, universitetene, NAV, offentlige arbeidsgivere og næringslivet. Høyre mener også det er viktig å opprettholde aktivitetsplikten for unge på sosialhjelp. Slik at de får et meningsfullt tilbud og får bruke dagene godt til å forberede seg på arbeidslivet.

Vi vil også gjøre det enklere for ledige å kombinere dagpenger med påfyll av kompetanse. Alle virkemidler må tas i bruk for å få folk i jobb.

Høyre har levert fra seg en skute med god fart og på riktig kurs. Nå må vi alle jobbe sammen for å la den positive utviklingen fra Høyres vakt fortsette. Arbeid til flere er vår viktigste jobb!