Det politiske demokratiet i Øvre Eiker har talt. Et flertall i kommunestyret takket nei til de 480 millioner kronene Ringeriks-Kraft la på bordet for å kjøpe Øvre Eiker Energi. Det er selvfølgelig helt greit, men det betyr ikke at behovet for penger til viktige satsinger blir borte. Vi forstår at det er forskjellige måter å løse utfordringer på, men det er ingen tvil om at det er utfordringer til skole, og som rådmann Trude Andresen peker på; et stort etterslep av vedlikehold.

Denne saken er trolig den vanskeligste, mest kompliserte og utfordrende dette kommunestyret har håndtert, og kommer til å håndtere, før de avløses ved lokalvalget neste høst. Skjønt, de økonomiske utfordringene kan ikke vente så lenge før det tas grep. Politikerne må sørge for at kommunen er på offensiven, viser at de både vil og kan, uten en halv milliard kroner ekstra å rutte med. Vi tror de klarer mye, men det er neppe noen tvil om at det er behov for å justere både mål og virkemidler opp mot evne.

I all hovedsak var debatten i kommunestyresalen forrige onsdag nøktern og saklig. Flere politikere på nei-siden erkjente at de har et stort ansvar for å løse kommunens økonomiske behov. Det er realt, og vi venter spent på hvilke forslag og løsninger de vil servere.

Nå må nei-siden komme opp med gode alternativer til finansiering.

Stig Odenrud, ansvarlig redaktør

 

Debattklima på sosiale medier har ikke vært like bra. Både styreleder og administrerende direktør har vært utsatt for mer kritikk enn det har vært grunn til. Det er lov å være uenig i det meste, men å ytre ukvemsord og tillegge andre motiv enn de har er ikke bra. Det er ikke lenge siden en minister måtte pakke sekken og forlate posisjon og lønnstrinn for blant annet slike forhold.

Alle eiere av selskaper har et styre til å gjennomføre eiers mål og intensjoner. I dette tilfelle har Øvre Eiker kommune gitt styret i Øvre Eiker Energi i oppdrag å utrede og forberede et mulig salg av energiselskapet. Styrets «verktøy» er administrerende direktør som handler på styrets bestilling. Når både styreleder Arne Stokke og administrerende direktør Lars Ø. Andresen henges ut og sjikaneres med navn på nett fordi de gjør jobben sin, har det gått for langt. Det er lov å være uenig i både oppdraget de er pålagt og måten de utøver jobben på, men slik hets de har vært utsatt for fortjener de ikke. Flere bør skamme seg.