I 2019 ble det satt opp en fartsmåler i Dynge. Den viste at det ble kjørt svært fort i veien som strekker seg fra Plassen hvor det er fartsdumper og opp til Hobbelstadgata. Olufsen jobber for fartsdumper på hele strekningen.

– Høy hastighet og klare brudd på fartsgrensen på 30 km/t i Dynge oppleves som en trafikkrisiko. Det er mange som benytter Dynge som turvei og uten fortau kan det til tider virke som om det bare er et tidsspørsmål før ting går fryktelig galt. Merkelig er det derfor at vi har fartsdumper i samme vei litt lenger ned der veien heter Plassen, sier initiativtaker Bengt Morten Olufsen.

Leverer til ordføreren

– Vi så rett på måleren og høyeste hastighet var 70 kilometer. Veien forbi her blir også ofte brukt som en avlastningsvei når det er mye trafikk oppe på E35, forteller Erik Bergan, som også har engasjert seg for å få fartsdumper i nærområdet sitt.

Bengt Morten Olufsen startet med å samle inn underskrifter en uke før påske og har nå fått drøyt 80 personer til å signere. Planene er å levere alle underskriftene direkte til ordfører Knut Kvale over helgen.

Fått flere avslag

– Vi har fått avslag på tynt grunnlag fra administrasjonen flere ganger. Det er gjort mange forsøk på å få til fartsdumper her tidligere. I forhold til trafikksikkerhetsplanen i kommunen så har det vært veldig dårlige begrunnelser. Nå går vi rett på ordføreren, sier Olufsen, og legger til:

– Det er altfor høy hastighet bortover gata her, og de som bor og ferdes langs gata er plaget av dette daglig. Det er mange som går tur her og det er fort gjort at det kan gå galt.

– Må kanskje rives

I august i fjor svarte tjenesteleder i avdeling vei og park, Halvard Solem, i et brev følgende på en henvendelse fra Alexander Sjødal, som da engasjerte seg for å få fartsdumper i Dynge.

– Det planlegges for omfattende VA-sanering i Dynge 2022. Investering i fartsreduserende tiltak, for eksempel fartshumper i hundretusenkronersklassen skal derfor være et stort behov da dette kanskje skal rives igjen i 2022.

Han skriver videre:

– Det er gjennomført trafikktelling med fartsmåling høsten 2019. Behov for fartsreduserende tiltak vurderes normalt etter en 85 prosent fraktil (V85) der V85 bør være fem km/t over fartsgrensen før det vurderes tiltak. I Dynge er V85 32 km/t, altså tilfredsstillende.


– Bekymrer meg

Hanne Dynga har barn på tre og fem år og den eldste begynne på Hokksund barneskole neste år.

– Jeg har hatt hjemmekontor i ett år nå og har sett hvor mange barn som har dette som skolevei. De sykler og går her. Det er mange foreldre som følger dem. Jeg har barn som begynner på Hokksund barneskole neste år og jeg bekymrer meg. Det er altfor høy fart her, fastslår hun.

Det er 100 adresser knyttet til veien.

Vil ha bom

Ifølge Olufsen er begrunnelsen for at det er fartsdumper der veien heter Plassen at den er bredere og at det derfor er mulig å kjøre fortere.

– Jeg snur det på hodet, også sier jeg at her er det trangere så da er det vanskelig å kjøre fort da, eller? Det er jo ikke det. Dette handler om et nærmiljø som skal være trygt hele tiden, sier han.

– Det er noen som heller vil ha bom, men det må i så fall være i tillegg til dumper. Fartsdumper er et trafikksikkerhetstiltak i forhold til fart. Bom regulerer mengden trafikk, fastslår Bengt Morten Olufsen.