Det skriver Statistisk sentralbyrå i sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

Nedgang internasjonalt vil dessuten gjøre at rentene her hjemme holder seg lave, skriver SSB.

Så langt i år har næringsinvesteringene vært preget av kraftig vekst. Fra og med 2020 vil utviklingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten.

– Ifølge våre beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået fra 2019, skriver SSB.

(©NTB)