Spillerutvikling i kretsen inn i ny fase: MIF tyngre inn, mens SIF har meldt seg ut

Buskerudmodellen, et prosjekt for spillerutvikling i kretsen, videreutvikles. Det skjer imidlertid uten SIF, mens MIF overtar hele ansvaret sammen med NFF Buskerud.