1. juni er femte etappe i Tour of Norway. Da suser sykkel-eliten gjennom Eiker på vei til målgang og forhåpentligvis et realt spurtoppgjør langs elva i Drammen.

Ryttere med etternavn som Kristoff, Boasson Hagen og Cavendish trenger hele veien for seg selv for å kjempe om posisjoner i feltet, og det betyr stengte veier for deg og meg. 

For det er ikke rent få i denne kortesjen. Cirka 140 ryttere med 110 til 120 kjøretøy på slep passerer i full fart Eikerbygdene denne lørdagen.

Veien for seg selv

Her ser du hvilke Nedre- og Øvre Eiker-veier som er stengt 1. juni grunnet Tour of Norway:

Det er imidlertid ikke lenge du trenger å tenke omveier denne lørdagen:

Delvis stengt ut året

Der syklistene kun trenger noen timer med stengt vei, kreves det langt mer tid til å få orden på Vikveien i Mjøndalen.

På grunn av utskifting av rør for vann/overvann/avløp vil det være redusert framkommelighet på denne veien. Slik vil det være ut året.

Så langt det lar seg gjøre vil arbeidet foregå etappevis, noe som gjør at man vil måtte veksle på å kjøre inn fra Korvaldveien og Nedbergkollveien. Omkjøring vil bli skiltet.

For myke trafikanter vil det bli vanskelig å passere de dype grøftene, selv om det vil bli forsøkt tilrettelegge for dette. Ved bevegelse i nærheten av lastebiler eller gravemaskiner, søk å få blikkontakt med sjåfør, og vis aktsomhet. Husk at det er store blindsoner på denne type materiell.

LES OGSÅ: