(Bygdeposten)

En rekke veier over hele landet har fått ny nummerering som følge av kommune- og regionreformen.

I vårt område har det hittil vært kjent at dette gjelder en rekke mindre fylkesveier som Vestsideveien i Krødserhad. Denne byttet nummer allerede i fjor fra fylkesvei 192 til 2896.

Derimot har flere av de større fylkesveiene beholdt sine nummer, slik som Krøderveien med nummer 280 og Sigdalsveien med nummer 287.

Legger til en null

Den største veien lokalt er likevel Rv. 35 som går fra Langebru i Hokksund og helt til Hønefoss. Nå viser oversikten fra Statens Vegvesen at også denne får nytt nummer – nemlig riksvei 350.

Dermed blir det altså slutt på riksvei 35, og i stedet legges det til en null til slutt i veinummeret.

– Den offisielle «omdøpingen» av veien skjer i løpet av året. Noen nærmere dato er ikke satt ennå, sier Lasse Berge, som er seksjonssjef drift øst i Statens Vegvesen.

Fortsatt stamvei

I forbindelse med det nye veinummeret vil en rekke skilter langs veien måtte byttes ut, slik at de veifarende vet hvilken vei de er på.

– Det jobbes nå med en skiltplan, som også vil klargjøre når veien faktisk får nytt nummer.

– I dag er det grønn bunn på skiltene som forteller hva veiens nummer er. Dette betyr at veien er en del av stamveinettet. Vil dette fortsette etter endringen?

– Jeg har ikke informasjon som sier noe annet, sier Berge.

For orden skyld tar vi med at fylkesvei 35, som er forlengelsen av riksvei 35 forbi Vestfossen og retning Vestfold, fortsatt har veinummer 35. Det er altså bare riksveistrekningen som i løpet av året blir 350.