I vår sendes anbudet på veibelysning ut på to strekninger på til sammen seks kilometer mellom Hokksund og Kongsberg.

LES OGSÅ: Trafikktrøbbel i 1,5 år

Hokksund-Kongsberg i år

I løpet av 2019–2020 får også de resterende strekningene på E134 mellom Mjøndalen og Langebru i Hokksund veibelysning, også det til sammen om lag seks kilometer.

– Vi regner med å montere veibelysningen ferdig på strekningene Langebru-Skjøl og Darbu-Damåsen i Øvre Eiker i løpet av inneværende år, sier byggeleder Ståle Fredheim i Statens vegvesen til vegvesen.no

I forbindelse med byggingen av om lag 7,5 kilometer med midtrekkverk på strekningen Mjøndalen-Langebru i 2019 og 2020, kommer det også veibelysning på dagens «mørke» strekninger mellom Steinberg og Langebru.

I tillegg skal strekningen Mjøndalen-Steinberg, som har lys i dag, skiftes ut til mer moderne veibelysning.

Veibelysningen på to strekninger mellom Hokksund og Damåsen er en egen kontrakt med anslått kostnad på rundt 10 -11 millioner kroner. Prosjektet har en øvre ramme på 13 millioner.

 

Mjøndalen-Hokksund neste år

Ny veibelysning på strekningen Mjøndalen-Langebru inngår i midtrekkverk-kontrakten som også skal ut denne våren.

Her er beregnet byggetid om lag halvannet år – med planlagt oppstart i august 2019 og planlagt ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda åpnes etter planen seinhøsten 2019 får den også veibelysning på over 13 kilometer fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervoll om lag to kilometer vest for Saggrenda retning Meheia.

Dermed vil det i løpet av 2020 bli hele 55 kilometer med sammenhengende veibelysning på E134 på strekningen Drammen-Kongsberg-Saggrenda (Kobbervoll).

Bildeserie

Se E134-anlegget fra lufta