Badevannskvaliteten i Øvre Eiker blir målt annenhver uke. Det er kommunelegens kontor som følger badevannskvaliteten i Øvre Eiker.

Slik måles badevannskvaliteten

Når badevannskvaliteten måles blir det målt antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) og Intestinale enterokokker (IE) per hundre milliliter vann.

TBK er bakterier som med sikkerhet stammer fra tamen til mennesker eller varmblodige dyr. Disse bakteriene har begrenset overlevelsestid i vann. Forekomst av slike bakterier er derfor et sikkert tegn på fersk forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.

Når det gjelder IE, så er avføring den viktigste kilden til denne type bakterie, men den kan også forekomme som miljøstammer som lever i jord og på plantemateriale. Mennesker har mindre mengder av IE i avføring enn av TKB, mens det omvendte kan være tilfelle for enkelte husdyr. IE har noe lenger overlevelsestid i ferskvann enn TKB og vil derfor kunne indikere eldre forurensning.

«God» nesten alle steder

LES OGSÅ: Dette skjer i Eiker i helga

Blågrønnalger

Kommunen skriver på sine nettsider at det ble observert blågrønnalger på Sundhaugen i juli 2021. Blågrønnalger kan være helseskadelig, men ingenting hittil i år. Dersom du vurderer å bade et sted hvor det er observert blågrønnalger, bør du sjekke at det ikke er ansamlinger av grønne flak der du skal bade.

Hvis man bader i vann med høyt innhold av blågrønnalger som inneholder cyanobakterier, kan man få utslett og hudirritasjoner. Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Badetøy eller annet tøy i kontakt med hud bør skites snarest dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av blågrønnalger.

Svømmekløe/sandlopper

Hvert år når det er varmt opplever kommunen at mange badende som er allergiske får «svømmekløe», eller «sandlopper» som det kalles lokalt. Dette er parasitter (ikter) som lever på vadefugler, men som ikke kan leve på huden til mennesker. Allikevel er det mange som reagerer på dem. Dette problemet oppstår i de fleste innlandsvann når det blir godt og varmt i vannet.

Det plager som oftest små barn mest fordi de bader der iktene trives best, altså i overgangen mellom sandstranda og vannet. Reaksjoner forebygges best ved at man dusjer i de oppsatte dusjene på Sundhaugen og tørker seg godt med håndkle etterpå, skriver Øvre Eiker kommune på sine nettsider.