Gå til sidens hovedinnhold

Slik bruker du munnbind riktig

Det er innført plikt om bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand i Øvre Eiker kommune. Her får du veiledning til korrekt bruk av munnbind.

Påbudt fra 11. november

Bruk munnbind i situasjoner når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dette gjelder for eksempel for kunder i butikker, hos frisør og tilsvarende, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Ansatte skal også bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende (gjelder ikke der det er andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l.). Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.

Korrekt bruk av munnbind

Munnbindet skal sitte tett på ansiktet. Det er derfor viktig å håndtere det med rene hender. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn filtreres gjennom munnbindet, og ikke lekker ut på sidene.

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor det brukte munnbindet minst mulig, og utfør håndhygiene etter at du har tatt på det.

Gjenbruk av munnbind

Som hovedregel skal ikke medisinske munnbind gjenbrukes, og tøymunnbind skal vaskes på 60 grader mellom hver bruk. Andre former for rengjøring/desinfeksjon anbefales ikke. Rene tøymunnbind må oppbevares adskilt fra brukte.

I situasjoner hvor munnbind må brukes flere ganger i løpet av kort tid, som for eksempel der det er påbudt på serveringssteder, anbefales å benytte et nytt eller rent munnbind hver gang munnbind skal brukes. Dersom munnbind gjenbrukes vil det ha redusert smitteforebyggende effekt. Hvis du tar på den delen av munnbindet som filtrerer luften med urene hender, kan smittestoff overføres/sette seg på munnbindet og smitterisikoen øke. Det er spesielt viktig at munnbind som er blitt fuktig eller tilsølt ikke gjenbrukes.

Slik tar du på munnbind riktig

Ettersom munnbindet skal sitte tett på ansiktet er det viktig å håndtere det med rene hender. For at munnbindet skal ha god effekt er det viktig at det sitter tett langs kantene og dekker godt over munn og nese. På denne måten sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn filtreres gjennom munnbindet, og ikke lekker ut på sidene.

Munnbind kan bli forurenset under bruk, på innsiden med luftveissekret fra din pust, på utsiden med potensielle smittestoffer fra andre. Berør derfor brukte munnbind minst mulig, og utfør håndhygiene etter de er berørt.

Benytter man tøymunnbind bør rene munnbind oppbevares adskilt fra brukte munnbind. Tøymunnbind kan vaskes med annet tøy på 60 grader.

Ta på munnbind på følgende måte:

  • Utfør håndhygiene.
  • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
  • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, rundt hodet om det har knytebånd.
  • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
  • Bruker du briller festes disse oppå munnbindet.
  • Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk:

  • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene
  • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).
  • Utfør håndhygiene.
  • Vis toleranse rundt munnbindbruk - både overfor de som bruker det og de som ikke gjør det.

Kommentarer til denne saken