Drammen kommune melder om sju nye tilfeller av korona siste døgn.

-Det er gjerne færre tilfeller påvist på lørdager, enn andre ukedager. Dette mønsteret har vi sett over tid, og at det var færre tilfeller å rapportere i dag sier ikke så mye om utviklingen. Forrige lørdag ble det påvist 6 smittetilfeller. Enkeltdager med høyere tall kan vi heller ikke tillegge stor vekt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i en pressemelding.

Han viser til at det gjerne er færre påviste tilfeller på lørdager, men mener vi likevel kan tillate oss å glede oss over et lavere tall.

– Når vi følger smittevernreglene, vil vi klare å stoppe smittespredningen. Det er en del som synes det er mange regler, men de grunnleggende reglene kan oppsummeres nokså enkelt. Holde avstand, ha god hygiene og bli hjemme og ta koronatest når du er syk, sier Johannessen.