Torsdag 14. september ble det invitert til andre utgave av Eikerkonferansen på Fossesholm Herregård, der temaet for dagen var «endring.» Det var et godt oppmøte på omtrent 100 mennesker, og i løpet av den tre timer lange seansen fikk man høre fra forskjellige Eiker-bedrifter, og hvordan de har forholdt seg til endringer. I tillegg fikk man høre hvordan disse bedriftene gjør seg klare til å ruste opp til utfordringer fremtiden kan bringe med seg. Spesielt ble det lagt vekt på kunstig intelligens (KI) og hvilke fordeler og ulemper denne teknologien bærer med seg.