Bak den høye fjellskjæringa på E134-strekningen mellom Mjøndalen og Hokksund går en populær tursti mellom vegen og jernbanen. Den er hyppig brukt både av gående og syklende.

LES OGSÅ: Snart får elvepromenaden i Mjøndalen belysning

Brå og farlig sving

– Her hvor turstien møter E134 og svinger krapt inn under jernbanebrua kan en lett falle utfor skrenten om en ikke er forsiktig. Det unngår vi nå med dette gjerdet vi setter opp, sier SHA-ansvarlig i Statens vegvesen, Eugen Myhr.

Tidligere i vår ble den høye fjellskjæringa langs E134 sikret behørig med bolter og nett mot nedfall på vegen.

LES OGSÅ: Full rulle på E134 fram mot åpningen – selv med noe mindre bemanning enn vanlig

Tryggere for turgåere og syklister

Nå sikres toppen av den høye fjellskjæringa med et om lag 150 meter langt gjerde, slik at turgåere og syklister ikke skal forville seg for langt ut på den høye skråningen.

Med den nye sikringsgjerdet kan alle nå ferdes trygt på den populære turstien mellom Steinberg og Mjøndalen.